Rahnoja Jahiselts pidas üldkoosolekut

Rahnoja Jahiselts pidas üldkoosolekut

942
Rahnoja jahiseltsi üldkoosolek.

Laupäeval, 5.juunil toimus Rahnoja jahiseltsis (Pärnumaa) üldkoosolek. Koosolekut peeti vabas õhus. Päevakorras oli majandusaasta aruande kinnitamine ja küttimismahtude määramine jooksvaks hooajaks. Üldkoosolekut juhtis seltsi esimees Priit Pärna. 52st liikmest osales 36. Külla oli kutsustud EJS tegevjuht Tõnis Korts, kellel paluti rääkida EJSi tegevusest kasutusõiguse lubade pikendamise protsessis. Tegevjuht andis ülevaate olukorrast, läbirääkimiste käigust Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaametiga ja erinevate huvigruppidega. Lahendust hetkel ei ole, küll aga oli tegevjuhi soovitus jätkata aktiivselt jahimaade kasutuslepingute sõlmimist, mida rohkem neid sõlmitakse, seda kindlam on kasutusõiguselepingu pikendamise võimalus maakondlikus jahindusnõukogus.

Kaljo Lind saab Kopra.

Tegevjuht andis üle EJS juhatuse määratud teenetemedali Kobras aktiivsele seltsi liikmele Kaljo Linnule.

Seltsi esimees Priit Pärna avas ulukite esmakäitlus hoone, mis valmis PRIA meetme „Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetus“ toel.

Rahnoja jahiseltsil on traditsioon koos aastakoosolekuga pidada maha võistlus Rahnoja Karikas. Auhinnafondis on lisaks karikatele soku, kitse ja talle luba. Võistluse võitis Lembit Mihkelstein sen, 2.koha sai Lembit Mihklestein jun ja 3. Priit Pärna. Superveteranide (65+) arvestuses oli võitja Jaan Pärna, järgnesid Mihkel Vahter ja Rein Laas.

 

Vasakult Rein Laas sv65+ II koht, Mihkel Vahter sv65+ III koht ja Jaan Pärna sv65+I koht – vasakult  4.mees Rahnoja js karikavõistluse üldvõitja  ja parim veteran  Lembit  Mihkelstein-sen preemiaks sokuluba – 5.mees vasakult  II koht Lembit Mihkelstein-jun  auhinnaks kitse luba ja vasakult 6.mees III koht Priit Pärna auhinnaks talle luba.  Foto Rahnoja JS

 

JAGA