Punahirvest on saarel saanud nuhtlusliik

Punahirvest on saarel saanud nuhtlusliik

2194
Foto: erakogu

Vähendamaks riski ulatuslike põllu- ja metsakahjude tekkeks tuleks keskkonnaagentuuri soovitusel Saaremaal punahirve arvukust järgneva paari-kolme aasta jooksul oluliselt langetada.

“Saaremaal on nende põhjustatud põllukahjude tõttu hirvest kujunenud nuhtlusliik,” ütles keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialist Rauno Veeroja Saarte Häälele.

Keskkonnaagentuur märgib oma aruandes, et punahirve arvukus on viimase aasta jooksul püsinud eelmise aastaga võrreldes sarnasel tasemel. Arvestades viimastel aastatel kütitud hirvede arvu, asurkonna soolise jaotuse ja juurdekasvuga, pidi punahirve arvukus Eestis möödunud talvel küündima umbes 7000 isendini. Neist omakorda kaks kolmandikku elas Saaremaal.

Lisaks küttimismahu olulisele suurendamisele soovitab keskkonnaagentuur lõdvendada piirkonniti jahiühenduste poolt oma liikmetele seatud hirvepullide valiklaskmise põhimõtetest lähtuvaid rangeid piiranguid. Muu maailma praktika näitab, et liigne ülereguleerimine ning erinevatel isendite karakteristikutel põhinevad piirangud küttimisel võivad sageli osutuda võtmeteguriks selles, miks ühe või teise liigi arvukuse efektiivne ohjamine ebaõnnestub.

Saaremaal soovitab keskkonnaagentuur küttida 2018. aastal 1700 punahirve, kuigi jahipiirkondade kasutajate küttimissoov on 1021 isendit. Põllu- ja metsamehed tegid aga ettepaneku küttida vähemalt 1500 hirve.

Loe lähemalt Saarte Häälest.