Pühade-eelne aeg viis metsa nii jahimehed kui keskkonnainspektorid

Pühade-eelne aeg viis metsa nii jahimehed kui keskkonnainspektorid

742
Foto: Nicklas Malmsjö/Flickr

Jaanipäeva eel peavad jahimehed sokule jahti tavapärasest aktiivsemalt, seetõttu korraldas Keskkonnaamet 17. ja 18. juunil „jaanisoku“ jahtidele Jõgeva- ja Tartumaal mitu kontrollkäiku. Jahirelvade ohutuse, jahindusalaste dokumentide ning muude jahipidamisnõuete kontrolli käigus avastati kaks relvaohutuse ning üks jahipidamisnõuete rikkumine.

„Suurem jagu kontrollitud jahimeestest olid õiguskuulekad ning järgisid kehtestatud jahipidamisnõudeid,“ ütles Keskkonnaameti Valgamaa järelevalvebüroo juht Tanel Tiirats. „Paraku avastati ka paar rikkumist ning kahe isiku suhtes alustati väärteomenetlused. Ühel juhul oli jahimehel jahirelv sõidukis relvakotist väljas ja jahipidamiseks puudus jahiluba. Teisel juhul oli jahimehel samuti jahirelv püssikotist väljas. Oli olemas küll kehtiv metskitse jahiluba, kuid kütitud sokk oli juba auto peal, ilma et jahiluba oleks maha kantud,“ ütles Tiirats.

Ohutuse tagamiseks tohib autos olla relv vaid laadimata ning relvakotti suletuna. Mõistagi tohib jahti pidada vaid kehtiva jahipidamisõigusega ning jahiluba tuleb maha kanda viivitamatult pärast looma küttimist.

Jahipidamisnõuete rikkumise eest on võimalik väärteomenetluses karistada kuni 1200 euro suuruse trahviga. Jahipidamisnõudeid rikkudes kütitud soku eest tuleb hüvitada 400 euro suurune keskkonnakahju. Keskkonnaamet jätkab sokujahi kontrollidega.