Võrumaal kuulutatakse välja jahirahu

Võrumaal kuulutatakse välja jahirahu

2681
2017. aasta jahirahu kuulutati välja Jõgevamaal Kuremaa lossis. Foto: EJS

Sel aastal peavad jahimehed jõulude ajal traditsioonilist jahirahu 26. korda. Üleriigiline jahirahu kuulutatakse välja juba 21. detsembril kell 19 Võrumaal Tamula järve ääres (Liiva 23 hoovis).

„Austame tänavu Võrumaa traditsioone ja kuulutame jahirahu välja 21. detsembril,” selgitas Eesti Jahimeeste Seltsi president Margus Puust. „Üleriigilist jahirahu on välja kuulutatud juba veerand sajandit, mis on kõrge jahikultuuri tunnuseks,“ lisas ta.

Arvestades Võrumaa pikaajalise jahitraditsiooniga ja tuginedes 18. oktoobril toimunud jahiühenduste juhtide nõupidamisel kokkulepitule, algab jahirahu väljakuulutamise hetkest ja lõpeb teise jõulupühaga (26. detsember).

Jahirahu väljakuulutamise tava sai Eestis Soome eeskujul alguse 1993. aastal. Sel ajal jahimehed metsloomi ei küti, vaid käivad peredega metsas ja viivad ühiselt sealsetele asukatele süüa. Jahirahu ei tulene seadusest, vaid on jahimeeste omaalgatuslik kokkulepe, millega avaldatakse austust nii loodusele kui ka kogukonnale.

Miks on jahirahu oluline pidada?

  • Jahimees väärtustab seda kui olulist ja sügavalt eetilist osa jahinduses. Kuna jahirahu ei tulene seadusest, on see jahimeeste kokku lepitud traditsioon. Mitmed seltsid peavad seda ka pikemalt.
  • Jõulupühadel toimuv jahirahu on oluline nii looduse kui ka inimese jaoks. See on ideaalne aeg mõtiskleda enda ja looduse vahelisest suhtest ning võtta aeg maha ning arutleda lõppeva aasta olulisemate sündmuste üle.
  • Jahimees austab sellega metsloomi ja looduslikku mitmekesisust. Ajaga on jahipidamises palju muutunud, ent austav suhtumine saaki on jäänud samaks. Lisaks on nt meil elutsevaid suurkiskjaid – hunti, ilvest ja karu võimalik paljudes Euroopa riikides ainult loomaaias näha.
  • Jahirahu on loodust hoidev traditsioon ning Eesti jahimees selle hoidja. Looduse hoidmine lähtub austavast suhtumisest ümbritsevasse. Väga olulist osa on selles mänginud ka ühtne ja jätkusuutlik ulukimajandus.
  • Pühadel on sobiv aeg, mil jahimehed saavad selgitada jahinduse olulisust, metsloomade eluolu ja käitumist neile, kes loodusega tihti kokku ei puutu. See aitab paremini mõista jahindust kui hobi või elulaadi ning selle tähtsust kaasaegses ühiskonnas.
  • Jahirahu ajal saab minna metsa koos pere ja lähedastega Eestimaa looduse ilu nautima. Võib-olla õnnestub teha mõni ilus pilt metsaelust.


Lisainfo
:
Tõnis Korts
Eesti Jahimeeste Selts
tegevjuht
tel 511 8673
tonis.korts@ejs.ee