PRESSITEADE: Põtrade küttimine on aastatega vähenenud

PRESSITEADE: Põtrade küttimine on aastatega vähenenud

1568
Foto: Dan Dzurisin/Flickr

2020. aastal kütiti põdrajahihooajal Eestis kokku 4809 põtra, mis on ligi kolmandiku võrra vähem kui 2018. aastal.

EJSi presidendi Margus Puusti sõnul peaksid jahindusnõukogud edaspidi väga tõsiselt jälgima, et küttimismahtude määramisel arvestataks Keskkonnaagentuuri ulukiseire soovitusi. „Tulenevalt metsakahjustustest oleme põtrade arvukust vähendanud ja üle pika aja on neid alla 10 000. Võrreldes 7 aasta taguse ajaga on nende arvukus kaks korda väiksem ja sellest alla poole me kindlasti ei tohi minna,“ ütles Puust.

Keskkonnaagentuur soovitas 2020. aastal küttida 4300 põtra, jahindusnõukogud otsustasid Eestis seada küttimismahuks 4623. Kokku küttisid jahimehed 4809 põtra. 2019. aastal kütiti Eestis kokku 6305 põtra ja 2018. aastal 7163 põtra.

EJSi juhatuse liikme ja sõraliste küttimisstatistika kokkuvõte autori Priit Vahtramäe sõnul ei tohi algaval hooajal kindlasti küttida üle juurdekasvu. „Eriti oluline tagamaks põdrapopulatsiooni loodusliku struktuuri on küttimisel järgida õiget soolist ja vanuseliselist vahekorda. See omab asurkonna jaoks väga suurt tähtsust,“ selgitas Vahtramäe.

Möödunud jahihooajal kütiti enim põtru Pärnumaal (600), rohkelt kütiti ka Harjumaal (483 põtra), Viljandimaal (419 põtra) ja Raplamaal (402 põtra).

Maakond Küttimine 2020 Küttimine 2019 Küttimine 2018

Harjumaa

483

668

747

Hiiumaa

106

145

171

Ida-Virumaa

361

463

503

Jõgevamaa

185

288

351

Järvamaa

270

384

406

Läänemaa

378

472

579

Lääne-Virumaa

373

539

643

Põlvamaa

183

210

222

Pärnumaa

600

753

840

Raplamaa

402

536

609

Saaremaa

287

347

398

Tartumaa

233

329

398

Valgamaa

291

365

412

Viljandimaa

419

527

573

Võrumaa

238

279

311

KOKKU

4809

6305

7163

Tabel. 2018.-2020. aasta küttimine Eestis maakonniti

Põdrajahihooaeg kestab Eestis 15. septembrist 15. detsembrini.