PRESSITEADE: Liiklusõnnetused metskitsedega vähenesid

PRESSITEADE: Liiklusõnnetused metskitsedega vähenesid

1132
Foto: Kristi Värv

Möödunud aastal metskitsedega toimunud liiklusõnnetuste arv mõnevõrra vähenes.

Eesti Jahimeeste Seltsi “Ulukid teel” projektijuhi Urmas Salmu sõnul oli metskitsedega liiklusõnnetusi mullu ligi 11% vähem (2019. a 4884 vs 2020. a 4315). “Kuigi metskitsedega toimunud liiklusõnnetuste languse kindlaid põhjuseid pole teada, on selleks pakutud nende arvukuse kerget langust ja liikluse vähenemist, aga langus võis tuleneda ka koosmõjust. Kas õnnetuste vähenemine metskitsedega oli tingitud ka „Ulukid teel“ projekti käigus paigaldatud ulukeid peletavate reflektorite mõjust seda on veel vara öelda,” selgitas Salmu.

Uluki liiklusõnnetused 2017-2020. Allikas: Urmas Salmu 1247 info põhjal

Häirekeskuse infotelefoni 1247 andmete põhjal toimus 2020. aastal ulukitest enim liiklusõnnetusi siiski metskitsedega (4325). Põtradega oli liiklusõnnetusi mullu 200, metssigadega 161, punahirvedega 26, karudega 14 ja ilvestega 8. Enamik liiklusõnnetusi toimus Harju maakonnas.

Metsloomadega liiklusõnnetuste vähendamiseks alustas Eesti Jahimeeste Selts koostöös If kindlustuse ja Eesti Maaülikooliga aasta algul uuringut reflektorite mõju kohta Eesti maanteedel. Projekti käigus paigaldati eelmisel aastal Eestis seitsme maakonna (Lääne-Viru, Ida-Viru-, Lääne-, Pärnu-, Viljandi-, Tartu- ja Põlvamaale) 24 maanteelõigule kokku ligi 1000 uluki valgustõkke reflektorit.