Põllumajanduse- ja toiduameti nõukoda sai kokku

Põllumajanduse- ja toiduameti nõukoda sai kokku

832
Foto: EJS

28. aprillil toimus Põllumajandus-ja toiduameti (PTA) kliendinõukoja esimene istung. Koosolek toimus virtuaalsena ja seal osales kokku 29 inimest erinevatest organisatsioonidest.

EJS-i juhatuse poolt määratud esindaja tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on jahimeeste katusorganisatsioon huvitatud nii PTA, KeA kui ka teiste riigiasutuste kliendinõukodade töös osalemisest. „Oleme aktiivselt osalenud endise VTA kliendinõukoja töös ja kavatseme seda teha ka uues ühendametis,“ ütles Korts. „See annab meile võimaluse olla kursis meile vajaliku informatsiooniga ja seda otseallikast. Samas saame kliendinõukoja töö kaudu anda ka oma professionaalse panuse valdkonna toimimisse ning meil on võimalus jahindust ja jahimehi puudutavates otsustusprotsessides kaasa rääkida,“ lisas Korts.

Nõupidamise avas Urmas Kirtsi, kes on juba neli kuud uue ühendasutuse PTA juht. Seejärel tehti tutvustusring. Nõukotta kuulumiseks on  teiste hulgas andnud oma nõusoleku järgmised organisatsioonid ja isikud:

Eesti Kalaliit – nõukogu liige Andres Heinver,
Eesti Aiandusliit – tegevjuht Raimond Strastin,
Eesti Jahimeeste Selts – tegevjuht Tõnis Korts,
Eesti Toiduainetööstuse Liit – juhataja Sirje Potisepp; asendusliige volikogu esimees Veljo Ipits,
Eesti Kaupmeeste Liit – tegevjuht Nele Peil,
AS Vireen – juhataja Tarmo Terav,
Eesti Loomaarstide Ühing – juhatuse liige Priit Koppel,
Eesti Loomakaitse Selts – seltsi liige Evelyn Valtin,
Eesti Mesinike Liit – juhatuse liige Aado Oherd,
Eesti Väike-ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon – volikogu liige Signe Sarah Arro, asendusliige Märt Meesak,
Eesti Talupidajate Keskliit – nõukogu liige Olavy Sülla,
Mahepõllumajanduse Koostöökogu – juhatuse liige Airi Vetemaa,
Eesti Lamba-ja Kitsekasvatajate Liit – tegevjuht Vallo Seera, asendusliige Hugo Vaino,
Eesti Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liit – tegevjuht Triin Kutberg,
Eesti Maaparandajate Selts – juhatuse liige Anti Rallmann,
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda – juhatuse liige Meeli Lindsaar; põllumajandusvaldkonna juht Meelika Sander-Sõrmus,
Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu – juhatuse esimees Tanel Bulitko,
Eesti Tõusigade Aretusühistu – nõukogu liige Ulve Märtson,
Eesti Seemneliit – tegevjuht Karen Uudeberg,
Eesti Väikeloomaarstide Selts – president Julija Abram.

Pärast tutvustamist tegi Urmas Kirtsi sisuka ettekande, kus tutvustas ühendametit, selle struktuuri ja toimimist. Seejärel tutvustati Põllumajandus-ja Toiduameti valdkondlikke prioriteete 2021. aastal. Seda tegid peadirektori asetäitjad Katrin Reili, Hele-Mai Sammel ja Anu Nemvalts.

Seejärel valiti nõukoja esimees ja aseesimehed. Esimeheks valiti Meeli Lindsaar EPKK-st. Aseesimeesteks Sirje Potissepp, Karen Uudeberg ja Tanel Taavi Bulitkost. EJS-i poolt neile kõigile jõudu ja sära silmadesse meie ühise asja ajamisel!

Nõukoja töökorra eelnõus soovitakse tegevuse põhieesmärgina saada klientide tagasisidet PTA eesmärkidest tulenevate muudatuste ning osutatavate teenuste osas. Samuti arutab ja kujundab nõukoda ühiseid seisukohti PTA struktuurimuudatuste, teenuste arenduste osas ja teenustega haakuvaid probleemküsimusi. Lõppeesmärk on kvaliteetne ja ühetaoline teenus PTA klientidele. Nõukoda aitab leida koostöös lahendused nõukojas tõstatud probleemidele.