Põllumajandusamet ning Veterinaar- ja Toiduamet moodustavad ühtse asutuse

Põllumajandusamet ning Veterinaar- ja Toiduamet moodustavad ühtse asutuse

1945
Foto: PTA

1. jaanuarist 2021 alustab Põllumajandusameti ja Veterinaar- ja Toiduameti asemel tööd Põllumajandus- ja Toiduamet.

Uus amet jätkab mõlema asutuse seniste ülesannete täitmist ning selle vastutusalasse koondatakse kestlikku toidusüsteemi ja keskkonda toetavad valdkonnad: toidu- ja söödaohutus, loomatervis ja -heaolu, põllumajandusloomade aretus, maaparandus ja maakasutus, taimekaitse ja taimetervis, taimne paljundusmaterjal, sort, seeme, väetis, mahepõllumajandus, kutseline kalapüük, samuti Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika ning maaelu ja põllumajandusturu meetmed.

Põllumajandus- ja Toiduamet jätkab riigi pädeva asutuse ülesannete täitmist määratud valdkondades. Ettevõtjatele ja koostööpartneritele tähendab uue järelevalveasutuse loomine suhtlust ühe riigiasutusega.

Esialgu jäävad kättesaadavaks kõik senised suhtluskanalid (infotelefonid, üldised meiliaadressid). Kliente ja koostööpartnereid teavitatakse neid puudutavatest muudatustest.

Alates 1. jaanuarist 2021 võib kasutada e-posti aadressi eesnimi.perekonnanimi@pta.agri.ee.

Küsimustele vastuste saamiseks võib pöörduda oma tavapärase kontaktisiku poole Veterinaar- ja Toiduametis või asutuse üldaadressile: vet@vet.agri.ee.

Rohkem infot leiab SIIT.