Eelmisel nädalal oli juhus, kus jahi käigus tõusis pesalt emakaru. Enamasti on jahimeestel teada, kus on nende metsade karude talvituskohad ning neid piirkondi välditakse jahi käigus. Kahjuks ei ole võimalik kõiki kohti teada ning esineb juhtumeid, kus karu liikvele läheb.

Alati on tekkinud küsimus, kuidas sellises olukorras käituda. Eestis selgesõnalist käitumisjuhendit ei ole, on ainult soovitused. Üks nendest soovitustest kõlab poegadega karude puhul nii: kui on võimalik, siis mitte sekkuda ja võimaldada loodusel omaette toimida. Kindlasti ei soovitata kergekäeliselt hakata poegi loodusest eemaldama, see peab olema teadlastega kooskõlastatud ja hästi läbikaalutud. Loomulikult tuleb iga juhtu käsitleda eraldi ja vastavalt toimida.

EJSil on plaanis koos looduskaitseorganisatsioonide ja riiklike institutsioonidega välja töötada juhend, kuidas sellistel juhtudel käituda. Seniks vahendame teile Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) soovitused suurkiskjatega ümberkäimisel. Suurkiskjate töögrupi koostatud juhendis on kirjas, et mitte kunagi ja mitte mingitel tingimustel ei toetata vangistuses elanud huntide ja karude loodusesse viimist. Seda eriti tiheda inimasustusega keskkondades, nagu seda on Euroopa.

Töögrupp toob välja 3 põhjendust, miks ei tohiks vangistatud loomi metsa tagasi lasta:

nad on inimestele ohtlikud,
nad ei pruugi ellu jääda,
nad võivad kohaliku populatsiooni geneetikat kahjustada.

Vaata videot SIIT

JAGA