Pärnumaal toimus jahimeeste teabepäev SAKist ja esmakäitluse kohtade meetemest

Pärnumaal toimus jahimeeste teabepäev SAKist ja esmakäitluse kohtade meetemest

1805
Infopäeval osalejad. SAKI kohta andsid infot (vasakult paremale): Tartu Veterinaarlabori esindaja Katrin Mähar ja VTA Loomatervishoiu osakonna juhataja Harles Kaup.

 27.septembril toimus Pärnumaa Jahimeeste Liidus (PJL) infopäev, kus tutvustati SAKi arenguid Eestis ja maailmas ning ulukite esmakäitluse kohtade meetme määruse eelnõud.

 Infopäeva korraldasid Pärnumaa Jahimeeste Liit, EJS ja Veterinaar- ja toiduamet ning Tartu veterinaarlaboratoorium. Päeva avas PJL tegevjuht Eero Nõmm. Edasi rääkis EJSi tegevjuht Tõnis Korts ulukite esmakäitluskohtade meetme määruse eelnõust, mis oli saadetud EISi kooskõlastusringile. Kohalolijatel oli hulga küsimusi ja ettepanekuid. EJS tegevjuht lubas, et kui määruse väljakuulutamise kuupäev on teada, siis antakse teada ka liikmesorganisatsiooni juhtide koosolekust, kuhu kutsutakse asjaosalised ametnikud. Sellel koosolekul antakse juba detailsem ülevaade meetmest. Veterinaarameti loomatervise osakonna juhataja Harles Kaup tegi lühiülevaate SAKi arengutest maailmas, Euroopas ja Eestis. Kaup tutvustas riiklikke tauditõrje programme: linnugrippi, hirvlaste kurtumushaigust, marutõbe ja SAKi. Kaup avaldas tunnustust jahimeestele nendes ettevõtmistes osalemise eest ja ütles, et sellest oli ja on riigile suur abi. Seejärel esines ettekandega Veterinaar- ja toidulaboratooriumi esindaja Katrin Mähar, kes andis ülevaate labori tööst. Ta näitas erinevaid statistilisi andmeid SAKi kohta ja vastas jahimeeste küsimustele.

Eelmine taoline infopäev toimus 13. septembril Järvamaa Jahindusklubis, kus räägiti samadel teemadel.