Pärnu Jahimeestes Liidus toimus vanemate kogu

Pärnu Jahimeestes Liidus toimus vanemate kogu

617
Fotod: EJS

Pärnumaal toimunud vanemate kogus arutati oluliste päevakorral olevate jahinduslike teemade üle.

Avaettekande tegi EJS-i tegevjuht Tõnis Korts, kes rääkis riigi tasemel tehtud kokkulepetest erinevate huvigruppide vahel kasutusõiguste pikendamise osas.

Lisaks arutati jahimaade rendilepingutega seonduvat, ulukiseire ülevaadet ja jahindusnõukogudesse saadetavaid küttimislimiite. Peale selle oli teemaks Pärnu Jahimeestes Liidu põhikirja täiendamise arutelu.