Osale kultuuriliste ökosüsteemide uuringus!

Osale kultuuriliste ökosüsteemide uuringus!

1985
Foto: FACE

Jahindusorganisatsioonid FACE ja CIC tegid koostöös Euroopa kaitstavate alade võrgustiku Natura 2000 ning Euroopa ajalooliste hoonete ühinguga pilootküsimustiku kultuuriliste ökosüsteemide kohta.

Uuringu eesmärk on toetada paremat arusaamist maaomanike, maahooldajate ja teatud maaturismi tegevustega seotud inimeste loodavatest sotsiaalsetest ja keskkonnahüvedest.  

Uuringuga on seotud järgmised Euroopa organisatsioonid: Euroopa Maaomanike Organisatsioon (the European Landowners Organisation – ELO), Euroopa põllumajandusorganisatsioonide ühendus Copa-Cogeca, Euroopa Metsaomanike Ühendus (Confederation of European Forest Owners – CEPF), Euroopa Jahinduse ja Looduskaitse Föderatsioon (the European Federation for Hunting and Conservation – FACE), Ülemaailmne Jahinduse ja Looduskaitse Organisatsioon (International Council for Game and Wildlife Conservation – CIC) ja Euroopa Ajalooliste Majade Ühendus (European Historic Houses Association – EHHA), kes töötavad selle nimel, et välja selgitada, kui suur osa kultuurilistest ökosüsteemiteenustest sõltub maaomanikest ja -hooldajatest ning kas ja kuidas saaks nende majandatavad maad pakkuda rohkem kultuurilisi ökosüsteemiteenuseid. 

Kultuurilised ökosüsteemiteenused on mittemateriaalsed hüved, mida inimesed saavad ökosüsteemidest (loodusest), nt esteetiline nauding või puhke- ja vabaajategevuste võimalused looduses. 

See küsimustik on suunatud inimestele, kes on seotud kultuuriliste ökosüsteemiteenuste pakkumisega oma või muude maa-alade majandamise/hooldamise kaudu.

Hea jahimees, ka sina saad oma panuse anda!

Eesti keelse küsimustiku saab ära täita SIIN.