Novembris toimuvad üle Eesti põdrapäevad

Novembris toimuvad üle Eesti põdrapäevad

2274
Foto: Flickr

9.-27. novembrini toimuvad üle Eesti kütitud põtrade bioproovide kogumine ja läbivaatus. Sarnaselt eelnevate aastatega määrab kütitud põtrade vanuseid Jüri Tõnisson.

Põdrapäevad toimuvad:

 • 9.11 kell 9:00 Tartu Jahindusklubis,
 • 10.11 kell 9:00 Võru Jahindusklubis,
 • 11.11 kell 8:00 Põlvamaal Põlva Jahiseltsis, Aarnas,
 • 12.11 kell 9:00 Jõgevamaal Jõgeva Keskkonnaametis ja pärastlõunal Põltsamaa Jahiseltsis,
 • 13.11 kell 8:00 Valgamaa Jahimeeste Ühistus,
 • 16.11 kell 8:00 Viljandimaa Jahimeeste Liidus,
 • 17.11 kell 8:00 Pärnumaa Jahimeeste Liidus,
 • 18.11 kell 9:00 Hiiumaa Jahimeeste Seltsis,
 • 19.11 kell 9:00 Saarte Jahimeeste Seltsis, 
 • 20.11 kell 8:00 Läänemaal Martna Jahiseltsi jahimajas,
 • 23.11 kell 8:00 Ida-Virumaa Jahimeeste Seltsis,
 • 24.11 kell 8:00 Rakvere Jahindusklubis,
 • 25.11 kell 8:00 Harjumaal Diana Jahiseltsis,
 • 26.11 kell 8:00 Raplamaal Valtu jahimajas,
 • 27.11 kell 8:00 Järvamaa jahindusklubis.

NB! Tuletame meelde, et vähemalt 80%-lt enne 1. novembrit kütitud põtradelt tuleb koguda ja ülevaatuseks esitada alalõualuu. Ülevaatuseks ei pea enam esitama kütitud põdrapullide sarvi, kuid pullidelt kogutud alalõualuude saatelehele tuleb täiendavalt märkida isendi sarveharude arv ja sarvetüvikute ümbermõõt mõlema sarve kohta eraldi, sarvede laius ning sarve tüüp (ankeet leitav lingilt). Jahihooaja teises pooles (novembris-detsembris) kütitud isenditelt alalõualuid (v.a põdralehmad kellelt kogutakse sigimiselundkond) ja sarvede mõõtandmeid enam ei koguta.

Kütitud põdralehmade sigimiselundkondade kogumine jätkub varasemaga võrreldes samas mahus ja samade põhimõtete alusel. Sigimiselundkond – emakas koos munasarjadega tuleb võtta ühelt lehmalt 5000 ha jahimaa kohta ajavahemikus 10. oktoobrist kuni jahihooaja lõpuni kütitud isenditelt. Põdralehmadelt, kellelt kogutakse sigimiselundkond, tuleb vanuse määramiseks olenemata küttimise ajast kindlasti võtta ka alalõualuu.

Põhjalik juhend 2020 jahihooajal kogutavates seirematerjalidest on leitav Keskkonnaagentuuri kodulehelt.

Selleks, et biomaterjalide üleandmine toimuks sujuvalt ja sellega ei suureneks oht viirushaiguste levikuks, palume kõik proovid eelnevalt korrektsekt märgistada (lisada ankeet koos kõigi vajalike andmetega) ja võimalusel proovid ülevaatuspunkti juba varem kohale viia.

Täiendav info: Jüri Tõnisson (+372 516 8052); Rauno Veeroja (+372 508 3269).