Novembris toimuvad taas põdrapäevad

Novembris toimuvad taas põdrapäevad

1502
Foto: Flickr

4.-22. novembrini toimuvad taas maakonniti põdrapäevad. Sarnaselt eelnevate aastatega mõõdab sarvi ja määrab vanuseid Jüri Tõnisson.

Põdrapäevad toimuvad:

 • 4.11 kl 9:00 Tartu Jahindusklubis,
 • 5.11 kl 9:00 Võru Jahindusklubis,
 • 6.11 kl 8:00 Põlva Jahiseltsis, Aarnas,
 • 7.11 kl 9:00 Jõgevas*, Keskkonnaametis,
 • 8.11  kl 8:00 Valgas*, Valgamaa Jahiühistus, 
 • 11.11 kl 8:00 Viljandis, Viljandimaa Jahimeeste Liidus,
 • 12.11 kl 8:00 Pärnu*, Pärnumaa Jahimeeste Liidus,
 • 13.11 kl 8:00 Saarte Jahimeeste Seltsis, Kalamajas,
 • 14.11 kl 8:00 Kärdlas, Hiiumaa Jahimeeste Seltsis,
 • 15.11 kl 8:00 Haapsalus*, Keskkonnaametis,
 • 18.11 kl 8:00 Jõhvis, Ida-Virumaa Jahimeeste Seltsis,
 • 19.11 kl 8:00 Rakvere Jahindusklubis, 
 • 20.11 kl 8:00 Harjumaal*, Diana Jahiseltsis,
 • 21.11 kl 8:00 Raplamaal*, Valtu jahimajas,
 • 22.11 kl 8:00 Järvamaa Jahindusklubis, Paides.

*- täiendav aeg ja koht – leppel jahtkondadega, võimaluste piires

Tuletame meelde, et vähemalt 80%-lt enne 1. novembrit kütitud põtradelt tuleb koguda ja
ülevaatuseks esitada alalõualuu. Ülevaatuseks ei pea enam esitama kütitud põdrapullide sarvi, kuid pullidelt kogutud alalõualuude saatelehele tuleb täiendavalt märkida isendi sarveharude arv ja sarvetüvikute ümbermõõt mõlema sarve kohta eraldi, sarvede laius ning sarve tüüp (ankeet leitav SIIT). Jahihooaja teises pooles (novembris-detsembris) kütitud isenditelt alalõualuid (v.a põdralehmad kellelt kogutakse sigimiselundkond) ja sarvede mõõtandmeid enam ei koguta.

Kütitud põdralehmade sigimiselundkondade kogumine jätkub varasemaga võrreldes samas mahus ja samade põhimõtete alusel. Sigimiselundkond – emakas koos munasarjadega tuleb võtta ühelt lehmalt 5000 ha jahimaa kohta ajavahemikus 10. oktoobrist kuni jahihooaja lõpuni kütitud isenditelt. Põdralehmadelt, kellelt kogutakse sigimiselundkond, tuleb vanuse määramiseks olenemata küttimise ajast kindlasti võtta ka alalõualuu. Põhjalik juhend 2019 jahihooajal kogutavates seirematerjalidest on leitav SIIT.

Korrektselt märgistatud bioproovidega (lisatud ankeet koos kõigi vajalike andmetega)
materjalide läbivaatuse järjekorras ootama ei pea!

Täiendav info: Jüri Tõnisson (+372 516 8052); Rauno Veeroja (+372 508 3269).