Nõupidamine Veterinaar- ja toidulaboratooriumis

Nõupidamine Veterinaar- ja toidulaboratooriumis

3703

Toimus töönõupidamine Veterinaar- ja toidulaboratooriumis, millest võtsid osa EJS tegevjuhi asetäitja Andres Lillemäe ja Tartu Jahindusklubi tegevjuht Pauli Saag. Arutati olukorda, kus jahimehed on kohustatud küttima 29 000 metssiga ja enamusel nendest tuleb võtta vereproov.
Eelkõige toonitati katkuolukorras igasuguste hügieeni- ja ettevaatusnõuete täitmist. Kui võimalik, tuleks vältida igal juhul erinevatest piirkondadest kütitud sigade ühes transpordivahendis koos käsitluskohta transportimist. See aitab vältida seda, et nakatunud sead „määrivad“ terved sead viirusega ja ka terve sea rümp võib anda positiivse tulemuse. Iga metssigade rümpade transpordi järel tuleb auto pesta. Transpordi ajaks võib sigade rümpade vahele panna ka kile.
Tapajäätmed tuleks igal juhul utiliseerida.
Käsitluskohas tuleks metssigu käsitleda ühe kaupa ja iga kord peale käsitlemist käsitluskoht pesta. Samas pesta ka iga kord oma jalanõud ja transpordivahend.
Katseklaasid vereanalüüside jaoks annab kohalik veterinaaramet või volitatud veterinaararst. Proovide võtmisel tuleb iga kord kasutada uusi kummikindaid ja peale iga korda pesta ka käsi.
Saatekirja analüüside saatmiseks laborisse saab Veterinaar- ja toidulaboratooriumi kodulehelt http://www.vetlab.ee/?a=page&page=tellimusvormid. Analüüsid toimetatakse edasi kas kohaliku volitatud veterinaararsti või veterinaarkeskuse kaudu tööpäevadel.
Verega täidetud ampull ja saateleht peavad olema eraldi kilekottides, muidu võib veri määrida saatelehe ja see muutub loetamatuks.
Saatelehel peavad olema täidetud kõik lahtrid, et tagasiside võimalikult ruttu jahimeheni jõuaks.
Analüüse võetakse vastu Veterinaar- ja toidulaboris Tartus, Kreutzwaldi 30 24/7, kui keegi ise saab analüüsid sinna viia.
Eraldi teemaks oli laboratooriumi töö pikendamine ühe päeva võrra, ehk 6 päeva nädalas. Eesti Jahimeeste Seltsi juhatuse arvates võiks see lisapäev olla pühapäev. Kui analüüsid jõuavad laboratooriumisse pühapäeval enne kella 10, siis saab vastused kätte esmapäeval, kui peale kella 10 siis teisipäeval. Vastused saadetakse koheselt välja SMS-iga. Veterinaar- ja toidulaboratoorium on kuulutanud välja konkursi inimeste leidmiseks pühapäevasele tööle, kuid ka väljaõpetamine võtab aega. Seega saab labor uksed avatuna hoida pühapäeval esimest korda 4. oktoobril.
Keeruliseks muutub asi nädalavahetusel analüüside Tartusse toimetamisega, kuna veterinaarteenistused nädalavahetustel ei tööta, aga siin saab ikkagi kohalike veterinaararstide abil olukorda lahendada, kuna tegemist on ikkagi ühise murega.

JAGA