Nõupidamine loodus- ja linnudirektiivi hindamise teemadel Keskkonnaministeeriumis

Nõupidamine loodus- ja linnudirektiivi hindamise teemadel Keskkonnaministeeriumis

3057

Teisipäeval, 30. juunil toimus Keskkonnaministeeriumis rahvusvaheline nõupidamine loodus- ja linnudirektiivi hindamise teemadel. Sellel osales Keskkonnaministeeriumi kutsel EJS tegevjuht Tõnis Korts.

Euroopa Komisjon on algatanud loodus- ja linnudirektiivi hindamise (nn fitness check). Selle eesmärk on hinnata direktiivide tõhusust, efektiivsust, koherentsust, tähtsust ja Euroopa Liidu lisandväärtust. Esimese etapina saadeti vastav küsimustik igast liikmesriigist neljale osapoolele: Keskkonnaministeeriumile, Põllumajandusministeeriumile, ärisektori esindajale – Eestist Tallinna Sadamale ja valitsusvälisele organisatsioonile. Lisaks valis Euroopa Komisjon välja 10 liikmesriiki, kus viiakse läbi põhjalik arutelu eespoolnimetatud osapooltega. Üheks kümnest liikmesriigist on Eesti.

Euroopa poolt olid esindatud Micheal O´Brian Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi looduse valdkonna asejuht, Graham Tucker Euroopa Keskkonnapoliitika Instituudist ja Matt Raymont organisatsiooni ICF International esindaja. Lisaks jahimeeste esindajale osalesid Ellen Kaasik Tallinna Sadamast, Ott Otsmann Eesti Puidutööstuse Liidust ja Keskkonnaministeeriumi esindajad Herdis Fridolin, Hanno Zingel ja Kadri Möller.

Loodus- ja linnudirektiiv on jahimeestele äärmiselt olulised, sest need reguleerivad muuhulgas otseselt jahipidamist. Euroopa tasandi koostöös toetavad Euroopa jahimehed läbi meie katusorganisatsiooni neid direktiive, sest praegusel juhul annavad nad võimaluse jahti pidada. Ainsa suurema probleemina nähakse jahimeeste poolt seda, et tihti süüdistatakse jahimehi täiesti alusetult mitmete liikidega seotud probleemidega. Tegelikud põhjused on aga mujal, näiteks elupaikade vähenemises.

Seda seisukohta EJSi tegevjuht Tõnis Korts ka väljendas. Lisaks sellele on jahimehed ka suhteliselt skeptilised nende direktiivide avamise osas, sest siis ei või teada, millist uut sisu läbi poliitiliste mõjugruppide sinna võidakse anda. See ei pruugi aga jahindusele positiivselt mõjuda. Kortsu sõnul on valdavalt otsustajad linnadest pärit ja see vajutab oma pitseri ka keskkonda ja eluslooduse kasutamist reguleerivatele otsustele. Seetõttu on meie koostöö nii siseriiklikult kui ka Euroopa tasandil äärmiselt oluline. Ainult nii jõuab meie hääl otsustajateni.

Lisainfo protsessi kohta on leitav: http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm

Jahimeeste katusorganisatsiooni FACE seisukoht SIIT

JAGA