Nõupidamine jahikoerte teemal

Nõupidamine jahikoerte teemal

2396

18. veebruaril toimus Keskkonnaministeeriumis nõupidamine jahikoerte teemal. Keskkonnaminister Marko Pomerantsi juures said kokku Eesti Jahimeeste Seltsi, Eesti Jahikoerte Tõuühingu ja Eesti Kennelliidu esindajad. Kõne all oli haldusleping KKMi ja Eesti Jahikoerte Tõuühingu vahel, mille alusel ühing väljastab jahikoertele passe. EJTÜ esimees Tõnu Väli tutvustas ühingu tegevust ja koostööd Kennelliiduga. Esimees kinnitas, et ühingul on soovi ja võimekust halduslepinguga edasi tegeleda ja nii lepitigi kokku, et siiani olnud praktika toimib ka edaspidi. Eesti Jahimeeste Seltsi poolt osales nõupidamisel tegevjuht Tõnis Korts.

JAGA