Mooste põhikooli õpilased tutvusid jahindusega

Mooste põhikooli õpilased tutvusid jahindusega

879
Fotod: Arvi Lepisk

15. septembril külastasid Mooste põhikooli õpilased koos kahe õpetajaga Räpina Aianduskooli, kus osaleti kahes õpitoas.

Ühes õpitoas määrati koos puuklotside, lehtede ja viljade abil meie puuliike ning loeti ketastelt puu vanust. Teine õpituba oli jahindusteemaline.

Õpilastele tutvustati nahkade ja koljude abil meie ulukiliike, katsuti hirvlaste sarvi, prooviti seakihvade teravust, nuusutati kopranõret ning kuulati jahiulukite salvestatud häälitsusi.

Kuna tegemist on maakooliga, siis tunti nii puuliike kui meie jahiulukeid nahkade järgi päris hästi. Uudiseks oli šaakali nahk, samuti hallhülge kolju.