Mõistame luige tulistamise hukka

Mõistame luige tulistamise hukka

860
Foto: Simon Flint/Flickr

Eesti Metslooma Ühingu kaudu saime teabe, et Suurupi tuletorni juures on leitud luik, keda on väidetavalt tulistatud.

Tuginedes Eesti Metslooma Ühingu andmetele on suure tõenäosusega seda luike tulistatud haavlipüssist. Tegemist on absoluutselt lubamatu teoga. Mõistame selle teo hukka.  Kes iganes seda tegi, on see täielikult mitte aksepteeritav ja tegu on puhtakujulise tapmisega, mitte jahipidamisega. Tänapäeva jahipidamine on rangelt reguleeritud õigusaktidega, seda korraldatakse ulukite arvukuse reguleerimiseks riigi ja ühiskondliku tellimuse alusel ja see toimub vastavuses eesti jahinduse heale tavale.

Luik ei kuulu Eestis jahilindude hulka. Suure tõenäosusega ei ole tegemist jahimehega, kuna jahimehed Eestis pliihaavleid ei kasuta veelindude küttimisel ja seda juba aastaid. Seetõttu on suure tõenäosusega tegemist kas salaküti või lihtsalt tapjaga. Viimasel ajal sagenevad sellised lubamatud teod kodanike poolt meie ühiskonnas ja Eesti Jahimeeste Seltsi kindel seisukoht on, et nende juhtumitega tuleb tõsiselt tegeleda ja seda teinud inimesed vastutusele võtta. Osutame oma organisatsiooni poolt igasugust kaasabi nende isikute väljaselgitamisel.

Margus Puust,
EJSi president

PLIIHAAVLITEGA LASTUD LUIKEile tuli meile teade luige kohta, kes oli juba kolm päeva Suurupi tuletorni juures ühe koha…

Posted by Eesti Metsloomaühing on Kolmapäev, 2. September 2020

JAGA