ML: Riik tapetud jahikoera kütile ei hüvita

ML: Riik tapetud jahikoera kütile ei hüvita

2936

Laiuse jahiseltsi liige taotles keskkonnaametilt hundi maha murtud jahikoera eest hüvitist, aga riik keeldus seda maksmast, sest jahikoer pole lemmik- ega põllumajandusloom. 

Jõgevamaa küti Viktor Veikolaineni jahilkäik mullu 10. jaanuaril lõppes traagiliselt. Elu näinud mehe silmad võttis märjaks, kui ta oma aasta ja üheksa kuu vanuse eesti hagija metsast nülitu ja hingetuna leidis. Vaatepilt oli kohutav. Esimest hooaega jahikoera ülesannetes hagijas langes hundi tapatöö ohvriks. 

Artikkel on Maalehes hetkel tasuline, kuid huvitav lugemine, kuidas põhjendatakse, et hüvitist ei tule maksta. 

MäärusLooma tekitatud kahju hindamise metoodika, kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning kahjustuste vältimise abinõudele tehtud kulutuste hüvitamise täpsustatud ulatus ja kord
§ 9.
 Vara kaitse looma eest

 (1) Hüvitise määramisel võetakse arvesse, kas taotluse esitaja on oma vara kaitseks kahju tekitavaid loomi peletanud või nende juurdepääsu takistanud ning kas eeldatava kahjustuse vastu kasutatud meetodid või vahendid on olnud sobilikud ja nende kasutamisel on looma vigastamist välditud.

 

 

JAGA