Mis siis ikkagi on jahikoera tõugu tõendav muu dokument?

Mis siis ikkagi on jahikoera tõugu tõendav muu dokument?

1988
Foto: erakoguPikalt kirgi kütnud vaidlus leidis jahikoera aastal kohtus lahenduse.

Juba pikemat aega käis Eestis jahimeeste, koerakasvatajate ja riigiametnike vahel vaidlus selle üle, millise tõutunnistusega võib meil koeraga jahti pidada. Osapooled jagunesid selgelt kahte leeri. Kas jahikoera tõutunnistuse peab olema välja andnud FCI ehk Kennelliidu poolt tunnustatud organisatsioon või mitte. Eelkõige käis jutt Läti, Leedu, Venemaa ja Valgevene jahikoerte organisatsioonide pool välja antud dokumentidest.

Jahiseaduses on selgelt ja üheselt kirjas, et jahipidamisel tohib kasutada jahikoera, kellel on jahikoerapass või muu jahikoera tõugu tõendav dokument.

§ 29.  Jahikoera kasutamine

(1) Jahipidamisel tohib kasutada jahikoera, kellel on jahikoerapass või muu jahikoera tõugu tõendav dokument ning kes on kiibistatud või tätoveeringuga märgistatud. Jahikoeraga jahipidamisel peab kaasas olema jahikoerapass või muu jahikoera tõugu tõendav dokument.

Nimelt karistati Ida-Virumaal inspektori poolt jahimeest Anton Letšitskit 200 eurose trahviga, kuna ta pidas jahti laikadega, kellel olid Lätis välja antud tõutunnistused ja need Läti organisatsioonid ei ole FCI ehk Kennelliidu poolt tunnustatud. Jahimees sellega ei nõustunud ja andiski asja kohtusse ja 3. aprillil k.a. leidis asi lahenduse Narva kohtumajas.

Kohus leidis, et jahiseaduses ei ole kuidagi kitsendatud või osutatud sellele, et see muu tõugu tõendav dokument peab olema FCI süsteemis välja antud. Kohus tühistas jahimehele mõistetud karistuse. Tutvu kohtuotsusega SIIN.

EJS on andnud küsimuses oma ametliku seisukoha:

Jahiseaduse lõige 2, et jahipidamisel kasutada lubatud koeratõugude nimekirja kehtestab valdkonna eest vastutav minister jahieeskirjas.

Selgelt on piiratud valdkonna ministri pädevus ainult nimekirja kehtestamisega. Igasugune õiguste muu piiramine ilma seaduse delegatsioonita ei ole seaduslik.

Jahieeskirja § 2 sätestab jahipidamisel kasutada lubatud koeratõugude nimekirja. Selle lõige 1 sätestab, et jahipidamisel on lubatud kasutada Eesti Kennelliidu kinnitatud nimistus loetletud Eestis jahil kasutatavaid koeratõuge, arvestades jahiseaduse ja käesoleva määruse erisusi. Samas on sätestatud, et Eesti Kennelliidu kinnitatud Eestis jahiks kasutatavate koeratõugude nimistu on avalikustatud Eesti Kennelliidu kodulehel.

Seega reguleerib nii seadus kui ka valdkonna minister ainult koerte nimistut.

Sellest tulenevalt puudub EJS arvates igasugune seaduslik alus käsitleda legaalsete tõudokumentidena ainult ühe riigi ühe MTÜ poolt väljastatavaid dokumente.

Seisukoha terviktekstiga saab tutvuda SIIN.

EJSJAGA