Mikitamäe põhikooli õpilased tutvusid jahindusega

Mikitamäe põhikooli õpilased tutvusid jahindusega

1748
Fotod: Ülle Harju ja Arvi Lepisk.

2. aprillil külastas Mikitamäe koolipere Räpina Aianduskooli, kus toimusid mitmed töötoad.

Õppepäeva vedas Arvi Lepisk. Õpilased jagati kahte vanuseastmesse. Vanemad klassid alustasid jahinduse töötoas ja nooremad määrasid samal ajal puude-põõsaste liike. Hiljem toimus vahetus.

Päeva jooksul tutvuti meie jahiulukite sarvede, koljude ja nahkadega. Nii mõnigi õpilane sai esmakordselt katsuda šaakali nahka ja näha lähemalt hallhülge koljut. Nooremate sümpaatia võitis ilvesenahk oma pehmusega.

Arutleti ka võõrliikide teemal ja täideti töölehti. Mikroskoobi all sai lugeda hambalõikude abil põdra vanust. Pärastlõunal toimus pargis GPSi abil ka orienteerumismäng.

Päev läks korda ja sügisel lubati tulla tagasi, siis juba teemadeks loomade jäljed ja hääled.