Meetme eelnõu avalikul arutelul

Meetme eelnõu avalikul arutelul

1358
Tali jahimajja paigaldatud külmik.
 title=


Jahiulukite käitlemiskoha investeeringute toetuse eelnõu on tänasest EISis avalikustatud. Ettepanekute tegemiseks on aega 10 tööpäeva s.o. kuni 3.oktoobrini, peale mida jõuab eelnõu allkirjastamise etappi.

Eelnõu materjalid leiad siit

EJS
JAGA