Meeldetuletused algavaks veelinnujahi hooajaks

Meeldetuletused algavaks veelinnujahi hooajaks

2168
Foto: Keskkonnainspektsioon

Keskkonnainspektsioon tuletab homsest algava veelinnujahiga seoses jahimeestele ja jahikorraldajatele meelde, et jahipidamisel tuleb järgida nii õigusaktidest tulenevaid nõudeid kui ka jahipidamise head tava. Rikkumiste ennetamiseks tugevdab inspektsioon jahijärelevalvet ning kontrollib valvetelefonile 1313 tulevaid kaebusi.  

Veelindude küttimisel on keelatud elektrooniliste peibutusvahendite kasutamine, küll aga tohib kasutada mehaanilisi peibutusvahendeid, nagu peibutusviled ja lindude peibutuskujud. Samuti on veelindude küttimisel keelatud kasutada pliihaavleid, et vältida veekogu põhjast toitu otsivatele lindudele mürgistuse tekkimist.

Jahiseaduse järgi võib oma maal korraldada linnujahti ka maaomanik, kellel on soovitatav jälgida, kas jahipidamine toimub tema maaüksusel vastavalt ettenähtud korrale.

„Viimaste aastate põhjal võib öelda, et üldjuhul toimub jaht jahipidamise nõudeid arvestades ja rikkumiste arv ei ole suur,“ ütles Keskkonnainspektsiooni jahinduse peainspektor Tanel Tiirats.

Eelmisel aastal karistas Keskkonnainspektsioon seoses linnujahi reeglite rikkumisega kuute isikut, kes kõik olid Eestisse saabunud jahituristid. „Ühel juhul küttis välismaalase jahitunnistust omav isik ebaseaduslikult kaks lindu, sealhulgas jahiulukite hulka mittekuuluva jääkoskla ja keelatud kohas ühe valgepõsk-lagle,“ täpsustas Tiirats. Rikkumise eest määrati karistuseks rahatrahv ning lisaks tuli isikul hüvitada kütitud lindude eest keskkonnale tekitatud kahju.

Ülejäänud viiel juhul tuvastas Keskkonnainspektsioon, et jahipidamisel kasutati lindude ligimeelitamiseks keelatud elektroonilisi peibutusvahendeid.

Veelinnujaht on populaarne eelkõige merega piirnevates maakondades ja saartel, kuhu jõudmine võib võtta aega. Kui keegi märkab või kahtlustab õigusrikkumist, soovitame nähtu või kuuldu jäädvustada. Rikkumisteated tuleks võimalikult kiiresti edastada valvetelefonile 1313 või e-posti aadressile 1313@112.ee.

Jahieeskirja järgi võib partlastele, laugule, kajakalistele ja tikutajale pidada jahti 20. augustist 31. oktoobrini (Narva veehoidlal, Võrtsjärvel, Peipsi- ja Pihkva järvel kestab pardijaht 30. novembrini). Hanesid ja laglesid võib küttida alates 20. septembrist kuni 30. novembrini. Jahihooaeg kormoranile algas 1. augustil ning kestab 30. novembrini.