Märgaladel pliimoona keelustamise ettepanek läheb hääletusele

Märgaladel pliimoona keelustamise ettepanek läheb hääletusele

696
Foto: FACE

Parlamendiliikmete Alexander Bernhuberi, Ondřej Knoteki ja Andrey Slabakovi resolutsiooni ettepanek komisjoni ettepaneku kohta piirata märgaladel pliimoona kasutamist on esitatud hääletusele 29. novembril Euroopa Parlamendi keskkonnakomisjonis.

Euroopa jahindusorganisatsioon FACE tervitas seda ettepanekut, mis nõuab, et REACH komitees tehtud suuremad vead parandataks. Oluline on see, et see toetaks heade kavatsustega eesmärki pliimoona järk-järgulisele keelustamisele märgaladel.

FACE tegevjuht David Scallan toob videos välja miks seda ettepanekut oleks vajalik vastu võtta, et 10 miljoni kodaniku jaoks saaks selge ja toimiv seadus.

Mida see seadus peaks käsitlema?

Järk-järgulist pliimoona keelustamist märgaladel.

Keda see otsus mõjutab?

Liikmesriikide täitevametnikke, 10 miljonit kodanikku, sealhulgas jahimehi, põllumehi ja laskesportlasi.

Mis on peamised vead?

Euroopa Komisjon eiras omaenda teadusagentuuri nõuandeid, mis hõlmavad:

  • süütuse presumptsiooni, mille tulemusena ületab komisjon REACH määruse rakendusvolitusi, luues tarbijatele uued kohustused.
  • õiguskindluse ja proportsionaalsuse põhimõtet.

Kuidas vigu saaks parandada?

Toimiv seadusandlus on Euroopa Parlamendi saadikute kätes, kes peaks toetama ettepanekut, et see läheks muutmiseks tagasi REACH komitee kätte.