Maanteeamet ja jahimehed pidasid nõu

Maanteeamet ja jahimehed pidasid nõu

1526
Foto: EJS

11. augustil toimus Maanteeametis nõupidamine jahimeestega, kus arutati EJSi projekti elluviimist, mis on suunatud loomade ja sõidukite kokkupõrgete vähendamisele.

Nõupidamisel osalesid EJSi tegevjuht Tõnis Korts, EJSi ”Ulukid teel” projektijuht Urmas Salmu, Maanteeameti keskkonnatalituse juhataja Villu Lükk, liiklusdirektor Meelis Telliskivi ja liikluskorralduslike nõuete koordinaator Ergo Tammel.

Projekti viivad ellu jahiseltsid EJSi koordineerimisel. Plaanis on paigaldada valitud teelõikudele septembri jooksul valgustõkke reflektorid, mis peaks hämaras ja öisel ajal maanteedelt eemale hoidma ulukid. Maanteeamet ise projektis ei osale, küll aga on andnud nõusoleku paigaldamise ajal tagada liiklusohutust.

EJS koguneb oma partneritega augusti lõpus, et kinnitada ära vastavad teelõigud, mis on suurima riskiga ulukite ja sõidukite kokkupõrke seisukohast.