Maaeluministeerium soovib infot saasteainete kohta

Maaeluministeerium soovib infot saasteainete kohta

1526
Foto: maaeluministeerium

Maaeluministeerium palub toidu saasteainete valdkonna arendamiseks vastata küsimustikule.

Toidu saasteainete näol on tegemist väga laia ja erinevaid osapooli hõlmava temaatikaga.

Tekkeallika järgi jaotatakse saasteained 4 gruppi:

  • Keskkonnast tulenevad saasteained (raskmetallid, dioksiinid ja PCB-d, bromeeritud tuleohtlikkuse vähendajad, perfluorühendid jpt)
  • Toidu töötlemisel tekkivad saasteained (akrüülamiid, polüaromaatsed süsivesinikud, kloropropanoolid, furaan, etüülkarbamaat jpt)
  • Toidu tootmisel tekkivad saasteained (taimekaitsevahendite ehk pestitsiidide jäägid, veterinaarravimite jäägid, väetiste jäägid jpt)
  • Looduslikult esinevad toksilised ühendid (mükotoksiinid, pürrolisidiini alkaloidid, glükoalkaloidid, oopiumi alkaloidid jpt)

Rohkem infot saasteainete kohta leiate Maaeluministeeriumi kodulehelt.

Palun vastake online-küsimustikule (küsimustikule vastamiseks klõpsa siin) või sellele e-kirjale vabas vormis. Objektiivse ülevaate saamiseks on meie jaoks oluline iga vastus, ka juhul, kui kokkupuutumus valdkonnaga puudub!

Vabas vormis vastamise korral palume vastust ja põhjendusi allpool esitatud 2 küsimustele. Soovi korral esitage ka muid toidu saasteainetega seonduvad kommentaare, küsimusi ja ettepanekuid.

1) Milliste toidu saasteainetega seotud küsimustega, ettepanekutega, kommentaaridega vms on liidu liikmed Teie poole pöördunud? Seesuguste küsimuste, ettepanekute, kommentaaride hulka kuuluvad näiteks toidu saasteainete proovide ja/või analüüside, dokumentide (juhendid, soovitused jms), teadusuuringute, projektide, saadavus- ja riskihinnangute ning erinevate üritustega (infopäevad, seminarid jms) seotud teemad.

2) Kui oluliseks peate järgmisi riigi tegevusi seoses toidu saasteainetega:

(a) teabe avaldamine veebikeskkonnas (nt teabematerjalid, juhendid jms Maaeluministeeriumi kodulehel);

(b) perioodiline teabe edastamine (nt Euroopa Komisjoni toidu saasteainete töögruppide lühimemode edastamine);

(c) teabe liikumise parandamine.

Tagasisidet oodatakse hiljemalt 13. oktoobriks.