Lühikokkuvõte: Mida võiks jahimehed SAKist teada?

Lühikokkuvõte: Mida võiks jahimehed SAKist teada?

6432

Veterinaar- ja Toiduameti andmetel uuriti 2015. aastal 9562 metssigadelt võetud proovi, millest 1095 oli positiivset (11,5%). Positiivsetest oli kütituid 410 ja leituid 685. Kui võrrelda 2014. aastaga, siis uuritud proove oli 1056, positiivseid proove 73 (7%). 

Kui 2014. aasta lõpuks oli meil 7 taudistunud ala, siis 2015. aasta lõpuks oli neid juba 26. Aastaga on SAKi levik teinud suure hüppe ning peame valmis olema ka edaspidiseks. Soojaks perioodiks valmistudes oleme koostöös VTA-ga juba praegu külmkambreid üle Eesti paigutamas, ka piirkondadesse, kus katk veel sees ei ole. 

Kui 2014. aastal diagnoositi kütitud metssigadel 9 korda SAK, siis 2015. aastal oli neid juba 410, mistõttu on eriti tähtis, et jahimehed II ja III tsoonis kõikidelt metssigadelt proovid võtaksid ja laborisse edastaks. Näiteks viimane taudistunud ala (Laekvere vallas) diagnoositi tänu jahimehe kütitud metssealt võetud proovile.

SAKiga seoses on infot palju ja see muutub või täieneb kogu aeg, isegi jahiseadust muudeti. Lihtsamaks orienteerumiseks lisame siia uudise alla olulisemad lingid:

 

JAGA