Lendorava ümarlaud Loodusmuuseumis

Lendorava ümarlaud Loodusmuuseumis

3262
Foto: Tõnis Korts

12. mail toimus Loodusmuuseumis ümarlaud teemal „Lendorav S.O.S“. Lendorav on Eestis üliohustatud liik, kelle seisund järjest halveneb. Mõnede prognooside järgi pole aastaks 2020 Eestis enam lendoravale sobivaid elupaiku. Ümarlaua eesmärgiks oli võimalikult laiapõhjaliste arutelude pidamine ja erinevate osapoolte koordineeritud tegevus liigi säilitamiseks Eestis. Teiste hulgas osalesid kutsututena EJSi tegevjuht Tõnis Korts ja ajakirja Eesti Jahimees peatoimetaja Kaarel Roht.

Ümarlaua avas ELFi juhatuse esimees Silvia Lotman. ELF oli ka see organisatsioon, kes ümarlaua kokku kutsus. Ettekannetega esinesid Jaanus Remm Tartu Ülikoolist, kes tõdes, et lendorav on küll kaitse all, aga olukord halvenev aasta-aastalt. Oleks vaja leida tõhusam kaitsekorraldus. Edasi rääkis lendoravast Uudo Timm ja seda lendorava pilgu läbi. Timmi arvates tuleks uurida ka kiskjate mõju lendoravale.

Edasi tutvustasid KKA esindajad Liisa Rennel kolleegiga lendorava kaitse korraldamist. Mida RMK on ette võtnud, seda tutvustas Kristjan Tõnisson RMKst. Huvitavad olid liikumiskoridorid, mida RMK lendorava kaitseks rakendab. Selle tegevuse eest pälvis RMK aplausi. Liis Kuresoo ELFist tutvustas, mida ELF on lendorava kaitseks teinud. ELFi roll on olnud erinevate osapoolte kokku viimine.

Seejärel oli põnev arutelu, kus Erametsaliidu esindajad rääkisid vajadusest kompenseerida piiranguid. Kohaliku kogukonna esindajad rääkisid sotsiaalsest faktorist, mida looduskaitse ei arvesta nende arvates piisavalt. Vaja on märgata ka inimest. Metsaomanike esindajad kurtsid, et neid ei informeerita piisavalt. Arutelu oli huvitav ja kõik kohalolnud mõistsid edasise koostöö vajadust ja seda, et lendoravat saame kaitsta ainult ühiste jõududega.

JAGA