Kutsume üles linnujahil järgima Eesti jahinduse ja linnujahi hea tava ning seadusandlikke...

Kutsume üles linnujahil järgima Eesti jahinduse ja linnujahi hea tava ning seadusandlikke akte!

3383
Piilpart. Pilt on illustreeriv. Foto: Karolin Lillemäe

Paneme kõigile jahikorraldajatele (olgu need siis maaomanikud, jahimehed või jahiturismi firmad) südamele, et väliskülalistele tehakse kohalikud reeglid selgeks: paljud veelinnuliigid on kaitse all, elektroonilised peibutusvahendid on keelatud, jahimees kütib just niipalju linde kui temal ja ta jahikaaslastel vaja ning kõik, mis kütib, kasutab ära. 

Kutsume üles järgima seadusandlikke akte, Eesti jahinduse hea tava ja linnujahi hea tava.

Head tavad, millest kinni pidada:

  • Küti alati säästlikult, arvestades ulukiasurkondade jätkusuutlikkust. Jahimehes ei tohi iialgi vallanduda kirg loomi tappa;
  • Jahimees kütib just niipalju linde kui temal ja ta jahikaaslastel vaja ja kõik mis kütib, kasutab ära;
  • Korrektne jahimees ei lase mitte mingil juhul ulukit kaugemalt kui vahemaa, millelt on tagatud kindel tabamus;
  • Pliihaavlite kasutamine veelinnujahil on keelatud, sest mürgine plii kujutab ohtu nii inimese tervisele kui ka keskkonnale laiemalt;
  • Kutsume jahiturismi korraldajaid ja jahiloa väljastajaid üles välisturistidele veenvalt ja üksikasjalikult selgitama Eestis veelinnujahil kehtivaid reegleid (paljud veelinnuliigid on kaitse all, elektroonilised peibutusvahendid on keelatud jne) ja jälgima nende täitmist;
  • Valgepõsk-laglele peetakse jahti kahjustuskohtades (oras, värske külv või muu), mitte rannas või kõrrepõllul, kus lagle kahjustusi ei tekita, samuti ei kütita laglet aladel, mis on liigi kaitseks piiritletud (suur osa linnualasid);
  • Hallhane kohalik asurkond on väike ja languses; et vältida kohalike lindude laskmist, soovitame hallhane jahti alustada hiljem, näiteks oktoobrist. 

Seoses sigade Aafrika katkuga on turismijaht metsseale praktiliselt lõppenud, samas on kasvav trend linnujaht, mis huvitab Kesk-Euroopa jahimehi. Lähiaastatel on Eestit külastanud 4000-5000 jahituristi (2015 – 4174, 2014 – 4773, 2013 – 4719) väga erinevatest riikidest, kuid kõige rohkem pahameelt tekitavad itaalia linnukütid. 

Uuest jahiseadusest tulenevalt on väikeulukijaht (k.a linnujaht) maaomaniku korraldada ja seetõttu puudub ka jahimeestel ja nende organisatsioonidel tervikülevaade. Tulenevalt sellest ei saa ka jahimeeste selts võtta linnujahi korraldamise eest vastutust. 

 

JAGA