Kütitud on 8659 metssiga – pool kohustusest on täidetud (01.11 seisuga)

Kütitud on 8659 metssiga – pool kohustusest on täidetud (01.11 seisuga)

2530
Foto: pixabay.com
 title=


Alates eilsest (15.11) on Eestis 34 sigade Aafrika katku (SAK) taudistunud ala, katku on leitud kõigist mandri-Eesti maakondadest ja Saaremaalt. Üheks SAKiga võitlemiseks meetmeks on metssigade küttimine, mida jahimehed usinalt teevad. Keskkonnaameti andmetel on 1. novembri seisuga kütitud 8659 metssiga (47% küttimiskohustusest). Lisaks sellele on kaheksa kuuga maetud 766 metssiga ja hukatud 4 SAKi tunnustega metssiga. Metsast on eemaldatud (küttimine, hukkunud, hukatud kokku) 9429 metssiga, mis moodustab 52% ettenähtud mahust.

Enim metssigu on kütitud Saaremaal (2327) ja vähim Põlvamaal (54). Protsentuaalselt küttimiskohustusest on enim täitnud Lääne-Virumaa ja Järvamaa (60%) ning vähim Viljandimaa (20%). Kui arvesse võtta ka hukkunud isendid, siis on esirinnas Järvamaa 83% ja vähim täitnud Viljandimaa (30%). 

Kõige rohkem surnud metssigu on leitud Tartumaalt (121). 

Jahiaasta lõpuni on veel jäänud neli kuud ja kohustusest on jäänud veel täita 48% e 8843 isendit. Eelmisel aastal oli samal ajal kütitud 15 361 metssiga (koos hukkunutega 16 332).  

Kogu tabel Keskkonnaameti kodulehelt 
JAGA