Kütitud on 65 hunti ja 13 ilvest (jahimehed said lisalube!)

Kütitud on 65 hunti ja 13 ilvest (jahimehed said lisalube!)

3401

Hunt

Keskkonnaameti andmetel kütiti nädalaga 26 hunti ja jahimeestele anti 9 luba juurde. Huntide küttimismaht on 106 ning kütitud on 65 isendit, seega täidetud on 60% mahust. 

Huntide arvukuse langetamisega peaksid vähenema ründed koduloomadele. Eriti suureks probleemiks on see saartel, kus huntide arv on ületanud sotsiaalse taluvuse piiri. Hundid on tekitanud ka ulatuslikku majanduslikku kahju näiteks lambakasvatajatele.

Jahimeestele on lumised tingimused huntide küttimiseks soodsad, mida näitab ka küttimisstatistika. 

Kõige rohkem kütiti nädala jooksul hunte Järvamaal ja Läänemaal (6). Kolm hunti kütiti Põlvamaal, Raplamaal, Valgamaal ja Võru-Valga eripiirkonnas. Nädalaga kütiti Hiiumaal, Läänemaal ja Pärnumaal kaks hunti, Lääne-Virumaal ja Tartumaal üks hunt. 

Lube said juurde Valgamaa (4), Tartumaa (3), Järvamaa (2). 

 

Maakond Limiit Kütitud 
Harju 8 1
Hiiu 9 7
Jõgeva 2  
Järva 14 10
Lääne 10 7
Lääne-Viru 2  1
Põlva 5 5
Pärnu  10 6
Rapla 8 8
Saare 10 6
Tartu  7 2
Valga 6 4
Viljandi 6 3
Võru 3  
Võru-Valga eripiirkond 6 5
Kokku 106 65

Ilves

Keskkonnaameti andmetel kütiti nädalaga kolm ilvest: üks Lääne-Virumaal, üks Põlvamaal ja üks Pärnumaal. Ilvese küttimismaht on 19 isendit, millest on täidetud 13, seega on mahust täidetud 68%. Läänemaa esialgse limiidiga ilvese küttimislube ei saanud, kuid nüüd said ühe loa. 

Maakond Limiit Kütitud
Harju 3  3
Ida-Viru 2  1
Jõgeva 3  3
Läänemaa  1  
Lääne-Viru 3  2
Põlva 2  1
Pärnu 3  2
Rapla 2  1
Kokku 19  13

 

JAGA