Kütitud on 5508 metssiga (01.08 seisuga)

Kütitud on 5508 metssiga (01.08 seisuga)

3149

Keskkonnaameti andmetel on 01.08 seisuga kütitud 5508 metssiga. Juulis kütiti 1790 metssiga.

Enim metssigu on kütitud Saaremaal (1505). Näha on, et veel katkuvaba Läänemaa tegutseb ka jõudsalt, et populatsiooni arvukust alla viia ja kütitud on 915 metssiga. Üllatuslikult on protsentuaalselt enim mahust täitnud Põlvamaa (58%), kus on kütitud küll ainult 41 metssiga, kuid surnult leituid on 74. 

Ei tule vist kellelgi üllatusena, et vähim on kütitud Valgamaal (40) ja Põlvamaal (41), kus katk on kaua möllanud.

Surnult leitud ja maetud on 497 metssiga. Enim surnult leitud metsanotsusid on leitud Tartumaalt (115). 

Keskkonnaameti ettepanek oli jahihooajal 2016/2017 eemaldada metsast 17 850 metssiga (hõlmab nii küttimist, surnult leitud korjuste eemaldamist kui ka SAKi tunnustega hukatud metssigu). Eesmärgi täitmisest on puudu veel 11 842 isendit.

Kogu tabel Keskkonnaamet.ee

JAGA