Kütitud on 2384 metssiga

Kütitud on 2384 metssiga

2062
Metssead. Priit Vahtramäe, rajakaamera

Keskkonnaagentuuri andmetel on 1. märtsil alanud 2016/2017 jahihooajal juba kütitud 2384 metssiga. Enim metssigu on kütitud Saaremaal (506), Raplamaal (339) ja Läänemaal (330). Vähim on kütitud piirkondades, kus katk on pikalt sees olnud – Valgamaal (23), Põlvamaal (24) ja Võrumaal (27). 

Tartumaal näiteks on kütitud 33 metssiga, kuid surnuna leitud ja maetuid on 104. Selles vahemikus on surnuna leitud ja maetud koguni 323 metssiga.

13. juuni seisuga on 2016. aastal diagnoositud SAK 762 korral (342 kütitud, 456 hukkununa leitud).

Keskkonnaamet sellel aastal kindlaksmääratud metssigade küttimise kohustust jahimeestele pannud ei ole, kuid jahimehed jätkavad küttimist võitlemaks sigade Aafrika katkuga metsas. 

Kuigi metssigade arvukuse üldine vähendamine on vajalik, et vähendada haigete metssigade kontakte tervetega ja sellega viiruse edasikandumist, pole metssigade massiline küttimine siiski eesmärk omaette. Küttimine on üks meede mitmete erinevate meetmete kompleksist, et vähendada viiruse kontsentratsiooni looduses selliselt, et see aitaks kaasa haiguse leviku pidurdumisele ja hääbumisele.

 


JAGA