Kütitud on 1631 põtra

Kütitud on 1631 põtra

854
Foto: Billy Idle/Flickr

Kui 19. novembril oli Jahise andmetel põtru kütitud 1404, siis 30. novembri seisuga on kütitud 158 jahiühenduste andmetel 1631 põtra ehk juurde on lisandunud +16% küttimist.

Kütitud on 658 pulli, 534 lehma ja 439 vasikat. Selle tulemi alusel teeb see küttimisstruktuuriks pulle 40,34%, lehmi 32,7% ja vasikaid 26,9%. „Kui võrrelda struktuuri muutust eelmise perioodiga (15.11.2020), siis näeme, et muutused on toimunud ainult lehmadel -1% ja vasikatel +1%,“ selgitas EJSi juhatuse liige Priit Vahtramäe.

„Lootus, et struktuur, mis peaks populatsiooni arvukuse säilitamise seisukohast olema võrdne, läheks paika, on aga juba kadunud. Näha on, et vasikate asemel kütitakse pulle ja põhikarja,“ kommenteeris Vahtramäe.

Keskmine küttimine seltsi kohta on tõusnud 10,3 peale ehk 2 nädalaga on iga selts keskmiselt 1 põdra juurde küttinud.

Keskmise andmete alusel võiks arvestada, et kokku on kütitud Eestis umbes 3300‒3500 isendit. Jahindusnõukogude poolt kinnitatud küttimismaht oli 4623 isendit ehk umbes 75% on sellest täidetud.

„Paljud jahiseltsid peavad pingutama kuni 15. detsembrini, et küttimismaht täis saada või tuleks juba täna mõelda hetkeolukorrale ja mõelda kas on mõistlik edasi küttida. Täna tehtud valed otsused avaldavad mõju ka järgmisel aastal,“ lisas Vahtramäe.

Vaata küttimisstatistikat SIIT.