Kütitud metssigadelt SAKi uuringuks proovide võtmine, pakkimine ja laborisse saatmine (uus juhend!)

Kütitud metssigadelt SAKi uuringuks proovide võtmine, pakkimine ja laborisse saatmine (uus juhend!)

5223Proovide vastuvõtmine

4. oktoobrist alates hakkab Veterinaar- ja Toidulaboratoorium (VTL) Tartus metssea vereproove SAK-ile uurima lisaks tööpäevadele ka pühapäeviti.

Selleks, et labor jõuaks pühapäeval proovid ära uurida, peavad proovid jõudma laborisse hiljemalt pühapäeva hommikul kl 10.00.

Selleks on Veterinaar- ja Toiduamet korraldanud laupäeviti metssea vereproovide kogumise ja laboratooriumisse saatmise.

Jahimeeste ülesandeks oleks vereproovid toimetada laupäeviti kokkulepitud ajaks maakonna veterinaarkeskusesse või teise kokkulepitud kohta (vt tabelit). Kuna proovid toimetatakse üldjuhul edasi laboratooriumisse Cargo teenusega, tuleb etteantud kellaaegadest kindlasti kinni pidada.

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium (VTAL) võtab proove vastu iga päev ööpäeva ringselt.  Jahimeestele jääb ka võimalus ise proove laboratooriumisse viia. Prooviga peab kindlasti kaasas olema vastav kaaskiri. Samuti on VTL koostanud jahimeestele proovide pakendamise ja proovide laborisse saatmise täpsustatud juhendi ning ka proovide tulemustest teavitamise korra.

Saaremaa ja Hiiumaa kütitud metssigade proovidest uuritakse täna 2% ning need proovid jõuavad jooksvalt laboratooriumisse kohaliku veterinaarkeskuse kaudu. Laupäeviti saartelt proovide toimetamine laboratooriumisse ei ole vajalik.

Uus juhend

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium on koostanud jahimeestele juhendi sigade aafrika katku proovide võtmiseks, pakkimiseks ja saatmiseks. Lisaks oleme jahimeeste tarbeks teinud lühiülevaate, kuidas labor jahimehi uurimistulemustest teavitab. 
Alates 01.10.2015 on saadaval uus juhend jahimeestele: Kütitud metssigadelt sigade Aafrika katku (SAK) uuringuks proovide võtmine, pakkimine ja laborisse saatmine

Laboratoorium palub kõigil jahimeestel, kes proove võtavad, juhendiga eelnevalt tutvuda, kuna SAK on eriti ohtlik loomataud ning proovide ebaõige käitlemine võib põhjustada viiruse levikut. Veel juhib labor tähelepanu, et usaldusväärse uurimistulemuse saamiseks eelduseks on kvaliteetselt võetud proov ning koos prooviga esitatav korralikult ja loetavalt täidetud kaaskiri (kaaskiri.pdf; kaaskiri.doc, kaaskirja käskkiri.pdf) on väga oluline dokument, mis proovi selle omanikuga seob ning olulist üldinfot annab.

Jahimeeste teavitamine kütitud metssigade laboruuringu tulemustest toimub järgmiselt:

1.       Informatsioon uuringu tulemuse kohta e-kirjaga, telefonitsi või SMS – uuringu päeval. 
2.       Uurimisteade e-kirjaga – väljastatakse kas uuringu päeval või järgmise tööpäeva hommikul.
 
Juhul, kui laborisse toodud proovide hulk ületab labori võimsuse, on uuringute läbiviimise järjestus järgmine:
 
–          Kodusead
–          Kütitud metssead (Tartu laborisse laekumise järjekorras)
–          Surnuna leitud metssead
 
SAK uuringud viiakse läbi ainult VTL Tartu laboratooriumis (Kreutzwaldi 30, Tartu). VTL teised laborid SAK proovide vahendamisega ei tegele. Proovide saatmist maakondadest Tartu laboratooriumisse korraldavad maakondlikud veterinaarkeskused
 
Lisainfo
Imbi Nurmoja
direktori asetäitja loomahaiguste alal
tel 7386 126; 51 55 026


JAGA