Küsitlusest selgus kuidas eurooplased hunti suhtuvad

Küsitlusest selgus kuidas eurooplased hunti suhtuvad

816
Foto: Flickr

Käesoleva aasta veebruaris viis Eurogroup for Animals kuues geograafia, kultuuri ja poliitilise ajaloo poolest erinevas Euroopa riigis läbi küsitluse, et uurida avalikkuse suhtumist hunti. Selgus, et kriimsilm võib rõõmustada, suhtumine hallivatimehesse on üllatavalt positiivne.

Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Hispaanias, Poolas ja Soomes küsitleti kokku 6137 täiskasvanut. Laura Kiiroja tõi Looduskalendris ära mõned tulemused:

  • 93% täiskasvanutest leiab, et huntidel on õigus elada ning 86% leiab, et huntidel on õigus elada lausa nende koduriigis. Sealhulgas 81% arvates peaksid kriimsilmad olema rangelt kaitstud. Huntide suhtes on eriti sõbralikud Itaalia, Hispaania ja Poola elanikud (kus hunte on ka rohkem). Soome, Saksamaa ja Prantsusmaa kodanikud on huntide suhtes pisut vähem tolerantsed.
  • 86% täiskasvanuid kõikidest riikidest leiab, et nende enda valitsus ning Euroopa Liit peaksid varustama kariloomade kasvatajaid vahenditega, mis võimaldaks neil oma loomi huntide eest kaitsta.
  • Kõikides riikides (v.a Soome) olid vähemalt pooled küsitlusel osalenutest huntide küttimise vastu või leidsid, et see oleks õigustatud ainult erandjuhtudel.
  • Neli inimest viiest (81%) nõustub, et hundid on ökosüsteemile kasulikud. Sealhulgas 72% vastanutest nõustub, et hundid aitavad toiduahelas madalamal asuvate liikide arvukust ohjata. Sellega, et hundid aitavad saaklooma populatsioone tervena hoida, jahtides peamiselt haigeid, nõrku ja vanu isendeid, nõustus 69% vastanutest.

Allikas: Looduskalender