Küsimused-vastused seoses KKA peadirektori käskkirjaga

Küsimused-vastused seoses KKA peadirektori käskkirjaga

3940
Foto: pixabay.com

Eesti Jahimeeste Seltsi liikmete seas on elavat vastukaja tekitanud KKA peadirektori käskkiri, mis on välja antud tulenevalt sigade Aafrika katkust. Kohe on tulemas käskkiri, mis paneb metssigade suhtes osadele jahiseltsidele küttimiskohustused. Käskkirjadega seoses on jahimeestel tekkinud küsimusi ja Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuht kohtus KKA juhtidega, et leida küsimustele vastuseid ja selgitada olukorda jahimeeste poolt vaadatuna. Eesti Jahimeeste Seltsi juhatus ja president Margus Puust on deklareerinud, et on riigile vääriline ja kindel partner SAKiga võitlemisel ja oma senise tegevusega oleme seda ka näidanud. Antud olukorras on äärmiselt tähtis, et kõigi osapoolte vahel toimiks väga hea infovahetus. Tihti tekivad probleemid sellest, et ei omata operatiivset infot või ei osata saabunud infoga midagi peale hakata, kuna puudub ülevaade taustast.

Üks on täna kõigile selge. Maad laastab seakatk ja sellest tulenevalt on tavapärasest täiesti erinev olukord. Eriolukord nõuab tavaolukorrast erinevaid otsuseid ja ka erinevat tegutsemist. Sellest peame me kõik aru saama ja absoluutselt kõigil osapooltel on lausa hädavajalik väljuda mugavustsoonist ja anda endale aru, mis tegelikult toimub.

Alljärgnevalt on toodud KKA poolne info, mis aitab tekkinud olukorda selgitada. Kui natukenegi asja analüüsida, siis on kõigile selge, et seakatkuga võitlemisel oleme kõik ühelpool rindejoont. Seakatk on meie ühine vaenlane ja kogu energia tuleb kulutada tegeliku vaenlase ehk seakatkuga võitlemisele. Nagu öeldud, on oluline informatsioon ja selle vahetamine. Täna nagu ei kunagi varem on tähtis omada täpne ülevaade metssigade populatsioonist. Kui jahiseltsil on erinevad andmed kui KKA-l, siis on tarvilik suhelda oma kohaliku keskkonnaametnikuga ja teha seda argumenteeritult. Keskkonnaamet on täna oma selgitustes EJS-ile kirjutanud, et kelleltki ei võeta kasutusluba ära niisama. Kui jahiselts on teinud endast oleneva seakatkuga võitlemisel, siis teda karistus ei ohusta. Aga veelkord, suhelge ja vahetage informatsiooni. See hoiab ära tarbetud emotsioonid ja aja raiskamise. Fikseerige läbi matmise ära hukkunud metssead. Vastustest selgub, et Euroopa Toiduohutuse agentuuri (EFSA) hinnangul leitakse üles 10% surnud sigadest. Surnud ja maetud metssead arvestatakse etteantud küttimismahu sisse.

Oluline on KKA selgitustes ka tunnustuse avaldamine nendele piirkondadele, kes on juba eelmisel hooajal küttimist korrigeerinud vastavalt SAK-ile. Samuti on oluline, et KKA peadirektor on taas lubanud ajujahi ja jahi jahikoertega. Oleme koostööaastal koostööaltid ja konstruktiivsed ja märkame ning hindame ka positiivset!

Loe Keskonnaameti vastuseid

Kivi kotti!

Tõnis Korts
EJS tegevjuht

 

JAGA