Külas Šotimaa jahimeestel.

Külas Šotimaa jahimeestel.

952
 title=


6. kuni 11. septembrini toimus Eesti Jahimeeste Seltsi juba traditsiooniks saanud jahinduslik õppereis. Seekord viis reis Šotimaale tutvumaks sealse looduse, ajaloo ja jahindusega. Eelnevatel aastatel on väisatud Tšehhi, Slovakkia,
Austria ja Ungari maad ja jahimeeste tegemisi.

 

Šotimaal kohtuti Suurbritannia jahimeeste organisatsiooni BASF (The British Association for Shooting and Conservation)
Šotimaa kontori direktori dr Colin B. Sheddeniga.

Kohtumine toimus nende keskuses Trochrys Dunkeldis. Tutvuti keskusega ja seejärel tegi dr Colin ettekande Šotimaa jahindusest, ulukitest, põhimõtetest.

Ulukite arvukus kujuneb küttimise statistika põhjal.

Ettekanne andis ülevaate nii ajaloost kui ka tänapäevast. Peale ettekannet oli võimalik esitada küsimusi, mida tehti ohtrasti. Peale küsimustele vastamist vaadati filme Šotimaa jahindusest ja jahipidamisest. Huvitav on asjaolu, et Šotimaal on ajalooliselt kujunenud maaomanike põhine jahinduse korraldus ja
seetõttu on näiteks relvade omamine meie mõistes väga liberaalne. Kui oled relvaomanik oledki jahimees. Mingeid katseid ega dokumente vaja pole. Pole  ka ei väike ega suuruluki küttimise lube. Piisab maaomaniku nõusolekust.
Ainukesed regulatsioonid on  kehtestatud õhupüssi omamisele, kuna sellega juhtus hiljuti letaalse tagajärjega õnnetus. Vaatamata sellele, et esmatasandi jahipidamine on liberaalne, ei ole olemas tugevat riigi tasandil olevat jahindusorganisatsiooni. Tulenevalt sellisest korraldusest ei olda efektiivsed kaitsmaks jahinduse huve Sotimaa tasandil.

Õppereisil saadi teada väga palju huvitavat ja silmaringi laiendavat nii jahinduse kui Šotimaa kohta. Reisil osales 46 huvilist.

 

 
JAGA