Koroonaviirus on mõjutanud ka jahipidamist Euroopas

Koroonaviirus on mõjutanud ka jahipidamist Euroopas

744
Koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangud Euroopas.

Koroonaviirus on paratamatult mõjutanud mitmeid valdkondi, nii ka jahindust. Mitmed Euroopa riigid on küll piirangutest vabad (nt Eesti, Läti, Norra, Horvaatia jt) või on kehtestatud osalised piirangud (Inglismaa, Itaalia, Hispaania jt), kuid täielikku keeldu jahipidamisele kehtestatud pole.

Euroopa jahindusorganisatsioon FACE tegi ülevaate mis olukord on jahinduses seoses koroonaviirusega.

Austrias otseselt jahipidamisele piiranguid kehtestatud pole ning ühisjahti tohib pidada, kui hoitakse distantsi ja võetakse arvesse ohutusmeetmeid. Ainult ühised õhtusöögid pärast jahti on keelatud.

Belgias tohib jahti pidada koos maksimum 4 inimesega. Seetõttu on traditsioonilisi ajujahte võimatu korraldada.

Bulgaarias pole otseseid piiranguid jahipidamisele.

Eestis pole otseseid piiranguid jahipidamisele. Kindlad piirangud kehtivad külalisjahimeestele. Samuti on üldisi soovitusi andnud Terviseamet.

Hispaanias on jahipidamine lubatud, kuid jahimees tohib jahti pidada ainult kodupiirkonnas. Igas maakonnas kehtivad erinevad piirangud. Selline olukord aga tekitab segadust ja õiguslikku ebakindlust jahimeeste seas. Riiklik jahindusorganisatsioon taotleb ka seda, et jahipidamist võetaks kui hädavajalikku tegevust.

Horvaatias pole otseseid piiranguid jahipidamisele kehtestatud.

Iirimaal on jahipidamine keelatud, välja arvatud kahjude vältimiseks mõeldud jahid, nt varesejaht, tuvijaht või rebasejaht. See piirang kehtib valitsuse korralduse järgi vähemalt 1. detsembrini.

Inglismaal piirangud jahipidamisele on piirkonniti erinevaid. Samas mõjutab ajujahti see, et rohkem kui kahe inimese koosviibimine pole lubatud. Ajujahtide korraldamine lõpetati 5. novembril ning loodetavasti jätkub see 2. detsembril. Siis jätkatakse korraldustega kohalikul tasandil. Olenemata liikumispiirangutest võib pidada jahti lindudele ja ulukitele, keda tuleb kaitsta kariloomade eest või kes kahjustavad põllukultuure. Valitsuse korraldusel on suletud ka lasketiirud.

Islandil kehtivad maakondade vahel liikumispiirangud, mis piiravad lumepüü jahti. Samuti soovitatakse jahimeestel jääda koju. Samas kui teistel inimestel soovitatakse matkata mägedes ja minna loodusesse. Jahimeeste liit tegi selle diskrimineerimise kohta avalduse, kuid sattus jahivastaste pahameele otsa. Terviseameti ametnik tegi televisioonis selle kohta avalduse, et jahimehed tõenäoliselt ei nakata teisi kui käivad lumepüüsid jahtimas, kuna looduses saab piisavat distantsi hoida.

Itaalia on jaotatud kolmeks regiooniks: punaseks, oranžiks ja kollaseks. Kollasega märgitud aladel piiranguid pole, oranžiga märgitud aladel on jahipidamine lubatud ainult maakonna piirides ja punases on jahipidamine keelatud.

Kreekas on kehtestatud üleriigiline liikumispiirang ning jahipidamisele selles osas erandeid ei tehta. Riiklik jahindusorganisatsioon on teinud avalduse eriloa saamiseks, et jahimees saaks jahti pidada vähemalt kodupiirkonnas. Jahipidamine pole küll keelatud, kuid tavapärane liikumine pole lubatud. Seni oodatakse täpsustusi keskkonnaministrilt.

Küprosel pole jahipidamine piiratud, kuna jahindusorganisatsioon reageeris liikumismeetmete piiramisele ja jahimehed on sellest vabastatud.

Leedus pole otseseid piiranguid jahipidamisele. Samas on riigis kehtestatud liikumispiirang. Koos ei tohi olla rohkem kui viis inimest. Ajujahti küll otseselt keelatud pole, kuid jahiorganisatsioon soovitab seda mitte korraldada, kuna olukord on väga tõsine. Teisi jahipidamisviise võib harrastada, kuid jälgida tuleb valitsuse kehtestatud nõudeid.

Luksemburgis on jahipidamine lubatud, kuid kasutusele tuleb võtta ennetavaid meetmeid. Kuna ajujahis kutsutakse kokku rohkem kui 10 inimest, tuleb järgida valitsuse kehtestatud reegleid, mis ütlevad, et juhul kui on siseruumides või väljas 10-100 inimesega koosviibimine, tuleb kanda maski ja hoida kahe meetrist distantsi. Lisaks kui jahil osalevate inimeste nimed registreeritakse, tuleks seda teha vabatahtlikkuse aluseid ning andmeid ei tohi hoida rohkem kui 14 päeva. Piirangute eest vastutab Luksemburgi valitsus ja need võivad kuude lõikes muutuda. Sel juhul peavad jahikorraldajad kehtivate meetmete järgimisega kohanema.

Lätis pole jahipidamine otseselt piiratud, kuid jälgima peab ohutusreegleid.

Maltal pole otseseid piiranguid jahipidamisele.

Montenegros pole otseseid piiranguid jahipidamisele, kuid kehtivad üldised reeglid ja piirangud, mis puudutavad koosviibimisi ja distantsi hoidmist.

Norras pole otseseid piiranguid jahipidamisele, kuid hoiduda tuleks avalikest koosviibimistest, kus on rohkem kui 20 inimest.

Poolas on siiani lubatud pidada individuaalset jahti. Samas on aga ajujaht keelatud ja erisusi pole tehtud ka liikide osas.

Portugalis on kehtestatud eriolukord 121 piirkonnas 170-st. Eriolukorra kehtestanud piirkondades on jahipidamine keelatud, v.a jaht metssigadele. Seega kehtib pea pooles riigis jahipidamise keeld.

Prantsusmaal kehtivad piirangud metssea-, metskitse- ja põdrajahi ning jänese- ja tuvijahi kohta. Piirangud kehtestatakse ja otsused tehakse omavalitsuse tasandil.

Rootsis pole otseseid piiranguid jahipidamisele.

Rumeenias on jahipidamine lubatud, kuid kehtivad teatud piirangud. Maksimaalselt on koos jahti pidama lubatud kuni 10 inimest. Individuaalne jaht on aga samas lubatud.

Saksamaal kehtivad piirangud ühisjahi puhul. Seetõttu on ametnikud tühistanud ka kõik külalisjahid. Ajujahti on lubatud pidada kuni 10 inimesega, välja arvatud ajujaht metsseale või põdrale. Piirangud võivad maakonniti erineda.

Serbias pole otseseid piiranguid jahipidamisele, kuid jälgima peab üldiseid ohutusmeetmeid.

Slovakkias on saavutatud kokkulepe, et ajujahti tohib pidada kui järgitakse hügieeninõudeid (desinfitseeritakse, kantakse näomaski ja hoitakse kahe meetrilist vahet). Samuti peab iga jahil osaleja end jahikorraldaja juures registreerima. Muud koosviibimised ja ühised söögikorrad pole lubatud.

Sloveenias pole otseseid piiranguid jahipidamisele.

Soomes pole otseseid piiranguid jahipidamisele. Valitsus on andnud soovitusi distantsi hoidmiseks. Samuti pole soovitatud pidada pidusöömaaegu, mida soomlased korraldavad maaomanikele pärast põdrajahti. Üldine soovitus on hoiduda koosviibimistest, kus on rohkem kui 20 inimest. Vabaõhuüritustel, kui hoitakse distantsi, seda piirangut pole.

Šveitsis reguleeritakse jahipidamist 26 maakonna põhiselt. Osades maakondades on jahipidamine keelatud, kuid teistes lubatud. Šveitsi ja Prantsusmaa piiri ääres on jahipidamine hetkel keelatud, kuid arvatavasti avatakse see taas metsseajahiks.

Taanis puuduvad küll otsesed piirangud jahipidamisele, kuid koguneda võib maksimaalselt 10 inimest. Põhja-Taanis Jüütimaal on maakonna vaheline liikumine piiratud seoses ulatusliku koroonaviiruse levikuga naaritsafarmides. Igal nädalal piiranguid muudetakse.

Tšehhis pole otseseid piiranguid jahipidamisele. Nii ühisjahid kui individuaalsed jahid on lubatud vaatamata sellele, et riigis on kehtestatud liikumispiirangud. Pärast jahindust ei tohi koguneda ja üritusi korraldada.

Ungaris on range liikumispiirang õhtul kella 8st kuni hommikul kella 5ni. Erandina on lubatud liikuda seoses tööga seonduvate ülesannete tõttu ning töö ja kodu vahet liikumisel. Jahilaskesporti on lubatud teha hommikul kella 5-st 8-ni õhtul ja professionaalsed jahimehed saavad oma tööd teha ilma kellaajalise piiranguta. Koosolekute pidamised jmt koosviibimised on aga keelatud.