Koprauurijale omistati teenetemärk Kobras

Koprauurijale omistati teenetemärk Kobras

868
Nikolai Laanetu. Foto: erakogu

Koprauurijat Nikolai Laanetut autasustati Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) hõbedast teenetemärgiga kobras.

EJS-i presidendi Margus Puusti sõnul antakse kopramärk EJS-i poolse austus- ja tunnustusavaldusena märkimisväärsete tulemuste eest jahinduse valdkonnas. „Kopra teenetemärke jagasime esmakordselt. Kõik juhatuse liikmed toetasid üksmeelselt mõtet, et esimene märk antaks meie tuntud koprauurijale Nikolai Laanetule,“ selgitas Puust.

21. aprillil toimunud juhatuse koosolekul omistati kokku 34 teenetemärki. Teenetemärgid on EJS-i autasud ja neid on kahte liiki: Kobras ja Ilves. Lisaks antakse välja vapimärki Metsis.

Tunnustusavalduse taotleja Tartu Jahindusklubi Võnnu Jahiseltsi esimehe Lauri Saksa sõnul on Nikolai Laanetu panustanud Eesti jahindusse aastakümneid. „Eelkõige tunneme teda kui ulukibioloogi, aga kindlasti ka kui koolitajat ning jahimeest. Tema panus eelkõige poolveelise eluviisiga imetajate uurimisse on olnud Eestis märkimisväärne – tema arvel on üle 50 teadusliku ja populaarteadusliku artikli. Kahtlemata on Nikolai Laanetu uurimistööde mõju poolveelistele imetajatele jahipidamise korraldamisel olnud kindlasti väga oluline,“ tõdes Saks.

Huvi kopra vastu tekkis Nikolai Laanetul juba koolipäevil ning nõnda on ta selle liigi (ja teiste poolveeliste ulukite) uurimise ja tutvustamisega tegelenud juba üle poole sajandi. Seejuures on väga tähtis, et Nikolai Laanetu on poolveeliste imetajate bioloogiat uurides alati sellele valdkonnale lähenenud ka kui jahimees ning on jaganud oma teadmisi ka teiste jahimeestega. Kobraste elu ja kombeid tutvustav Nikolai Laanetu on oma tegevuse kaudu tuttav enamikele Eesti Jahimeeste Seltsi liikmetele.

Õnnitleme EJS-i juhatuse, ajakirja Eesti Jahimees, büroo ja liikmeskonna poolt!