Konverents “Naised ja jätkusuutlik jahindus”

Konverents “Naised ja jätkusuutlik jahindus”

2982

CICi (Ülemaailmne Jahinduse ja Loodus (metsa)elu kaitse Organisatsioon) Artemise klubi eestvedamisel korraldati 2012. a Slovakkias I konverents egiidi all “Woman and Sustainable Hunting” ehk “Naised ja jätkusuutlik jahindus”. Teine sama nime kandev konverents korraldati Ungaris 2014. a ning sel aastal toimus järjekorras kolmas konverents Hollandis, ülikoolilinnas Wageningenis.

Hollandi jahinaiste klubi Diana võttis vastu naisjahimehi üle maailma – kokku ligi 90 naist 16 riigist. Esindatud olid naiskütid Uus-Meremaalt, Ameerika Ühendriikidest, Namiibiast, Jaapanist, Venemaalt jne. Eesti naiskütte esindas Triin Roostfeldt.

Naiskütid kuuluvad suurde ja üha kasvavasse gruppi, mis tunnetav erilist vastutust looduskeskkonna säilimise eest. Pidevalt muutuvas ja kiiresti urbaniseeruvas maailmas peame me oma traditsioone kohandama uute situatsioonidega. See suur ja pidevalt kasvav ühiskonna grupp tahab nende konverentside kaudu näidata oma kirge jahinduse vastu, aga samuti ka professionaalsust uute lahenduste väljatöötamisel, mis aitavad kaasa jahinduse jätkusuutlikkusele. Eesmärk on jahitraditsioonide edasiandmine järgmistele põlvkondadele. Wageningenis toimuval konverentsil jagasid professionaalid ideid ja ettepanekuid jätkusuutlikuks jahinduseks.

Järgmine konverents “Naine ja jätkusuutlik jahindus” leiab aset Soomes 2018. a ning on ühtlasi suureks finaaliks Soome, Eesti ja Slovakkia naisküttide ühisprojektile ´Woman the hunter´, mille raames viiakse järgmisel kahel aastal ellu erinevaid tegevusi nii Eestis kui ka osalevate riikide vahel rahvusvahelisel tasemel. Eestis on partnerorganisatsioonideks Eesti Naisküttide Selts ja Võrumaa Partnerluskogu.

Materjalid

JAGA