Kontrolli jahidokumentide kehtivust enne jahile minekut!

Kontrolli jahidokumentide kehtivust enne jahile minekut!

2402
Foto: erakogu

Sügis on saabunud ning koos sellega alanud peamine jahihooaeg. Enne metsa minekut on paslik lisaks jahivarustuse üle vaatamisele kontrollida ka oma jahipidamise dokumentide kehtivust.

Näiteks põdrajahile suundudes peab jahimehel olema kehtiv jahitunnistus, suuruluki laskekatse tunnistus, relvaluba, jahiluba põdra küttimiseks ning tasutud jahipidamisõiguse tasu 10 eurot. Kui jahile võetakse kaasa jahikoer, peab peremehel olema kaasas koera tõugu tõendav dokument.

Jahitunnistus, relvaluba ja suuruluki laskekatse tunnistus võivad olla kaasas nii paberkujul dokumendina või siis vormistatud elektrooniliselt. Kui jahidokumente kaasas ei ole, siis peab kindlasti kaasas olema isikut tõendav dokument, et Keskkonnainspektsioon saaks kontrollida andmebaasidest jahidokumentide kehtivust. Senine kogemus on aga näidanud, et sageli läheb suure jahiseltskonna kontrollimine kiiremini, kui jahimeestel on dokumendid kaasas. Metsamassiivides ei pruugi lihtsalt piisavalt head andmesidet olla, et dokumendid kiiresti ära kontrollida ning jahimehed oma jahipäeva jätkata saaks.

Jahiluba võib jahimehel olla samuti elektrooniline ehk JAHISe andmebaasis väljastatud. Väikeulukite jahipidamisel ei nõua Keskkonnainspektsioon jahiloa väljatrüki kaasavõtmist jahile, sest väikeulukite küttimine on vaja jahiloale märkida jahipäeva lõpus ning kui küttimiskohas ongi kehv mobiililevi, siis võib kütitud väikeulukid märkida jahiloale alles õhtul kodus. Teine lugu on aga suurulukite jahilubadega. Jahiseadus nõuab, et suuruluki haavamine või küttimine märgitakse jahiloale viivitamatult ning enne märke tegemist ei või ulukit tabamiskohast liigutada. Kuna JAHISe äpp, mis võimaldab kütitud suuruluki mahamärkimist ilma mobiilse andmesideta, on veel arendamisel, siis on vaja võtta suuruluki jahile kaasa paberkujul jahiluba. See võib olla JAHISe andmebaasist väljatrükitud. Oluline on, et kohe pärast uluki tabamist tuleb paberjahiloale vastav märge teha. JAHISe andmebaasi saab suuruluki küttimise kanda siis, kui jõutakse levisse.

Enda jahitunnistuse ja suuruluki laskekatse tunnistuse kehtivust saab iga jahimees kontrollida Metsise andmebaasist. Kui jahipiirkond väljastab elektroonilisi jahilube, siis saab enda jahilubade seisu kontrollida Jahise andmebaasist. Relvaloa kehtivust saab kontrollida PPA iseteenindusest. Jahipidamisõiguse tasu saab maksta ning makse kehtivust kontrollida Pilet.ee keskkonnast.

Kui dokumentidega on kõik korras, sujuvad Keskkonnainspektsiooni jahikontrollid kiiresti. Lisaks tuletame meelde, et kunagi ei tohi unustada jahiohutust ja relv tuleb enne autosse panekut tühjaks laadida ning relvakotti sulgeda. Edukat jahihooaega!

Liivi Plumer
peainspektor
Keskkonnainspektsioon