Kolmekuningapäev

Kolmekuningapäev

23646. jaanuaril toimus Kochi Aidas traditsiooniline Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuhi vastuvõtt. Tõnis Kortsu ettekanne sisaldas “Märka ulukit!” aasta kokkuvõtet ning tänusõnu kõigile panustajatele. Aasta eesmärk oli väärtustada ulukeid ja anda avalikkusele informatsiooni ulukitest, jahimehe rollist nende ohjamisel ja keskenduda eriti nooremale sihtgrupile.

“Märka ulukit!” koolidesse programm oli edukas ning aasta jooksul külastati koole ja lasteaedu ligi 60 korral, mida kiitis ka meedia teemal esinema kutsutud kommunikatsioonikonsultant Raul Rebane.

Tõnis Korts kuulutas president Margus Puusti nimel välja 2015. aasta teema – koostöö.

Koostöö aasta peamised suunad:

 • Liikmesorganisatsioonid. EJSi kui organisatsiooni tugevdamine.
 • Maaomanikud.
 • Riik. KKM, KKA, KKI, VTA, PõM jt.
 • Jahiteadlased. USO, EPÜ, TÜ jt.
 • Keskonnaorganisatsioonid.
 • Seniste koostööpartneritega koostöö tugevdamine.
 • Avalikkusele suunatud selgitustöö jahindusest kui looduskaitse osast.

Väärtused

 • Eesti loodusvarad ja loodusressursid on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult (PS § 5)
 • Eesti jahinduslik ühistegemine on rahvuslik rikkus, seda tuleb hoida ja kaitsta.
 • Jahipidamine on kaasaegse keskkonnakaitse meede
 • Austav suhtumine omandisse
 • Teaduspõhisus.
 • Eetilisus.
 • Ulukiressurssi saab säästvalt ja jätkusuutlikult majandada piisavalt suurtel territooriumidel.
 • Jahipidamine peab jääma kättesaadavaks võimalikult laiale Eesti elanike grupile

Kommunikatsioonikonsultant Raul Rebane andis jahimeestele häid suuniseid maine kujundamiseks ning hoiatas, mida mitte teha. Ühtlasi tõi ta ka välja, et jahimeeste koduleht on kõrgetasemeline ning seal peituvat väärtuslikku infot võiks laiema üldsusega ka jagada.

Tõnise ettekanne SIIT ja Marguse ettekanne SIIT. Fotod SIIT

Video ettekannetest SIIT
JAGA