Kõige rohkem jahilubasid on väljastatud metssigade küttimiseks

Kõige rohkem jahilubasid on väljastatud metssigade küttimiseks

1832
Foto: Jaanus Vaiksoo
 title=


Keskkonnaagentuuri avaldatud aastaraamatu „Mets 2016“ põhjal on viimastel aastatel olnud kasvavas tõusutrendis hirvlaste arvukus ja nende küttimine.

Põtra ja punahirve ei ole kunagi kütitud nii palju kui 2016. aastal (vastavalt 7390 ja 1662). Metskitse puhul on peale vahepealset järsku langust (põhjuseks ebasobivad talved) jõudsalt taastunud nii arvukus kui nende küttimine (10 973 isendit). Metssigade arvuks on mullu hinnatud 12 220 isendit ning jahiluba antud 17 610 laskmiseks.

Olukorda selgitab Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialist Peep Männil: „Metssigade arvukust hinnatakse kevadel peale küttimis- ja enne sigimisperioodi. Kuna metssigade juurdekasv võib ulatuda kuni 200 %-ni (ehk siis sajale loendatud seale lisandub põrsaste näol kuni 200), ongi arvukuse tõusu vältimiseks vaja neid küttida rohkem, kui kevadel loendatud sai. Kuna seoses sigade Aafrika katkuga on eesmärk sigade arvukust oluliselt vähendada, on loendusest suurem küttimismaht igal juhul vajalik, vahendab Maaleht.“

Suurkiskjate pesakondade arvu osas on 2016. aastal näha kasvutrendi vaid karude osas: (2015 aastal 63 pesakonda, 2016. aastal 71 pesakonda), kuid stabiilsus saavutati siin nende küttimisarvuga (2015 – 49; 2016 – 55 isendit). Huntide pesakondade arv on püsinud peaaegu samaväärsena (2015 – 28 pesakonda; 2016 – 27 pesakonda), vähenenud on ilveste pesakondade arv (2015 – 64; 2016 – 53). Ilvese populatsiooni kehva seisundi tõttu ei väljastatud 2016. aastal nende laskmiseks ühtegi jahiluba.

2016. aasta seisuga on Eestis jahiühenduste kasutusse antud 328 jahipiirkonda, mille kogupindala on 43 204 km2 (andmed keskkonnaregistrist). Jahipiirkondade kasutajate andmetel kuulus nende liikmeskonda 2015. aastal 13 584 ja 2016. aastal 13 720 jahimeest.

Keskkonnaagentuur hindab ulukite asustust mitmete erinevate meetoditega. Kasutatakse jahimeeste hinnangut, jahimeste vaatlusandmeid, ruutloendust ja pabulaloendust.

Lisaks ulukitele on aastaraamatus „Mets 2016“ põhjalikult kirjeldatud ka Eesti metsade ja puistute olukorda ning kajastatud nende arengutrende. Täismahus aastaraamatuga on võimalik tutvuda siin.