Kogunes Keskkonnaameti kliendinõukoda

Kogunes Keskkonnaameti kliendinõukoda

1372
Foto: EJS

25. novembril toimus jooksva aasta teine Keskkonnaameti kliendinõukoda, kus tutvustati keskkonnavaldkonna ühendameti loomist ja infosüsteemi Kotkas arendust. Nõukoja liikmena tegutseb ka Eesti Jahimeeste Selts.

EJSi tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on seltsile suur tunnustus, et meid on kutsutud sellisesse olulisse seltskonda. „Selle osaluse kaudu on meil võimalus demokraatlikul teel ja teadmistepõhiselt mõjutada meile olulisi protsesse,” ütles Korts. „Oleme keskkonnaküsimustega igapäevaselt seotud ja täidame jahiseadusest tulenevalt osa Keskkonnaameti ülesannetest. Seetõttu on meile eluliselt oluline sellistes ettevõtmistes kaasa lüüa,” lisas ta.

Keskkonnaameti peadirektor Riho Kuppart tutvustas kliendikojaliikmetele ühendameti loomise projekti. Vabariigi Valitsuse poolt tänavu augustis heaks kiidetud riigireformi kava kohaselt on aastaks 2021 plaanis ühendada Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsioon.

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Erik Kosenkranius ja keskkonnaosakonna nõunik Vivian Uibo rääkisid infosüsteemi KOTKAS selle aasta arendustest ja edasistest plaanidest. Kohtumise lõpus arutati ka kohapeal tõstatatud erinevate valdkondade teemasid.

Klientide esindajatest koosnev nõukoda on Keskkonnaametile nõuandev organ. Sel aastal uuendati kliendinõukoja koosseisu ja täna kuulub sinna kokku 15 liiget. Esindatud on erinevate valdkondade kliendid, huvigrupid või nende katusorganisatsioonid (ühingud, seltsid, alaliidud).

Kliendinõukoja eesmärk on saada klientide ja huvigruppide tagasisidet ameti osutavate teenuste osas, arutada ja kujundada ühised seisukohti teenuste arenduste osas ning teenustega haakuvaid probleemküsimusi ning leida koostöös lahendused nõukojas tõstatud probleemidele.

EJS