KIKi rahastatud uuringud leiab nüüd asutuse veebilehelt

KIKi rahastatud uuringud leiab nüüd asutuse veebilehelt

2584

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Pressiteade
13.05.2015

KIKi rahastatud uuringud leiab nüüd asutuse veebilehelt

KIKi keskkonnaprogrammi toetusel on viimase 3 aastaga valminud üle 160 uuringu summas 10,8 miljonit eurot. Uuringu aruanded on nüüd leitavad KIKi kodulehelt.

Seni on KIKi toetatud uuringuid tutvustanud just toetuse saajad ja uuringu läbiviijad. Keskkonnauuringute koondamine ühte kohta teeb nende leidmise hõlpsamaks ning aitab ka võimalikel taotlejatel lihtsamalt kindlaks teha, kas teda huvitaval teemal on varasemalt juba sarnaseid uuringuid rahastatud või läbi viidud. Uuringutega saab tutvuda SIIT.

„Loodame, et keskkonnauuringute kompaktne kättesaadavus toob huvilised KIKi kodulehele uuringutega tutvuma ning analüüsidega loodud väärtuslik teave jõuab lisaks valdkonna ekspertidele ka laiema ringi huvilisteni,“ sõnas KIKi juhatuse liige Lauri Tammiste.

Uuringuprojekte rahastatakse KIKi keskkonnaprogrammist. Toetust saab taotleda kalanduse, veemajanduse, looduskaitse, metsanduse, keskkonnakorralduse, merekeskkonna, maapõue, jäätmekäitluse, atmosfääriõhu kaitses ja keskkonnateadlikkuse vastavatest alamprogrammidest. Täpsem info taotlemise võimaluste kohta KIKi kodulehelt.

Riigile kuuluv SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Sel aastal tähistab KIK 15ndat tegutsemisaastat. Kokku on KIKist selle aja jooksul toetust saanud 18 040 projekti.

Lisainfo:
Elina Kink
kommunikatsioonijuht
+372 5687 5797

JAGA