KIK avab keskkonnaprogrammi teise taotlusvooru jahinduses

KIK avab keskkonnaprogrammi teise taotlusvooru jahinduses

1938
Foto: Flickr

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avab keskkonnaprogrammi 2017. aasta teise toetuste taotlusvooru keskkonnaprojektidele metsanduse ning atmosfääriõhu kaitse valdkondades.

Taotlusi saab esitada alates 10. juulist kuni 28. augustini.

Taotlusvoor avatakse konkreetsetele tegevustele. Metsanduses, jahinduse alamprogrammis toetatakse jahiulukite asurkondade seire projekte. Samuti kommunikatsiooniprojekte avalikkuse ja jahimeeste jahindusalase teadlikkuse tõstmiseks.

Atmosfääriõhu kaitse programmis toetatakse füüsikalistest saasteallikatest tingitud häiringute vähendamise tegevuskavade, sealhulgas mürakaartide ja müra vähendamise tegevuskavade ning häiringu vähendamist käsitlevate rakendusuuringute koostamist ja esitlemist avalikkusele.

Vooru eelarve on 300 000 eurot. Atmosfääriõhu kaitse projektidele on sellest ette nähtud 200 000 eurot, metsanduse projektidele 100 000 eurot.

Taotlemiseks vajalik info KIKi kodulehel metsanduse programmi ja atmosfääriõhu kaitse programmi kohta. Taotluste esitamine läbi andmesüsteemi KIKAS.

JAGA