Kevade esimene juhatuse koosolek

Kevade esimene juhatuse koosolek

2856
Juhatuse koosolek.

Juhatuse koosolek toimus 22. märtsil Tallinnas EJSi majas. Arutlusel oli 11 sisulist punkti.

Koosoleku avas president Margus Puust ja tegi ülevaate eelmisel kuul toimunust. Põhjalikumalt käsitles Puust riikliku tauditõrje komisjoni koosolekut, kus EJS president ja tegevjuht osalesid. Komisjoni arutelus rõhutas ta kolme aspekti: jahimehed täitsid riigi poolt määratud metssigade küttimisnormi, jahihooaja lõpuks peaks meil olema kuni 1 metssiga 1000 ha kohta ning otsitakse esmaste ulukitöötluskohtade finantseerimiseks võimalusi.

Uus EJSi liige Nugise jahindusühistu juhatuse liige Jüri Selter tutvustas oma organisatsiooni. Selter tegi ülevaate jahimaadest, seal elavatest ja kütitud ulukitest ning suhetest maaomanikega.

Jahindusühistu Nugis juhatuse liige Jüri Selter (seisab) tutvustab oma organisatsiooni, kes võeti eelmisel koosolekul EJSi liikmeks.

Edasi tegi põneva esitluse Ilumetsa jahipiirkonna esindaja Kalev Männiste, kes rääkis põdra populatsiooni majandamisest oma jahipiirkonnas, kus on kogutud andmeid ja tehtud analüüse viimased 5 aastat. Männiste sõnul tuleb äärmiselt tähelepanelikult suhtuda põdra küttimismahtude määramisse.

Järgmisena arutati EJSi tunnustusavalduste jagamist. Juhatus otsustas üksmeelselt jagada viis Metsise vapimärki ja 24 Ilvese teenetemärki. Liikmesorganisatsioonide, EJSi tegevjuhi ja EJSi presidendi ettepanekute alusel anti Metsise teenetemärgid: Liivi Amorile, Jüri Käole, Andres Lillemäele, Vilmar Reile ja Toomas Sildmäele. Ilvesed pälvisid: Jüri Pikma, Ülo Sullakatko, Jüri Loide, Lembit Kongas, Raivo Riis, Udo Vellend, Hillar Paide, Uuno Siitoja, Arend Ruben, Mait Klaassen, Jaan Paomees, Jüri Kaju, Eldor Pärn, Elmar-Johannes Süda, Villu Lepp, Ülo Ruuder, Teet Lood, Peeter Hussar, Valeri Homin, Mait Tint, Indrek Reinaru, Kulno Rehkalt, Erki Smitt ja Veiko Laev.

Edasi otsustas juhatus eelnevalt läbivaadatud raamatupidamise 2017. aasta aastaaruande ja tegevusaruande esitada volikogule, mis toimub 26. aprillil Paides. Sama otsus tehti juba eelmisel koosolekul läbivaadatud 2018. aasta majandusaasta eelarve kohta. Eelarvesse tegi täiendusi juhatuse liige Priit Vahtramäe.

Juhatus kinnitas ka volikogu päevakorra, kus lisaks seadusest tulenevatele kohustustele võetakse jutuks ka aasta teema „Jahindus on looduskaitse“ ja EJS IT arenduste edasised lahendused.

Edasi arutati metskitse ja põdra jahihooaegade lühendamist. Esmakordselt oli see arutelul jahimeeste ja maaomanike ümarlaual 19. oktoobril, kus esinesid Keskkonnaagentuuri spetsialistid Rauno Veeroja ja Peep Männil, kes tegid vastava ettepaneku ning palusid EJSil seda kaaluda. Juhatuse oktoobri koosolekul otsustati, et liikmed arutavad seda maakonna organisatsioonides ning annavad siis oma seisukoha. Ükski piirkond seda ettepanekut ei toetanud, mistõttu võttis juhatus vastu otsuse mitte toetada metskitse ja põdra jahihooaegade muutmist.

Järgmise päevakorrapunktina arutati suurkiskjate komisjoni esindaja määramist. Teema tõstatas juhatuse liige Jaak Volmer. Senini on komisjonis EJSi esindanud tegevjuhi asetäitja Andres Lillemäe. Arutati, et EJS-i poolt võiks olla kaks esindajat ning Eesti põllumajandus-kaubanduskojast ka üks esindaja. Nenditi, et kahjuks jahimeeste nõuandeid ei usaldata. Ka hundiarvukuse hindamisel lähevad arvamused lahku. Volitati tegevjuhti asjaga tegelema ja maikluus pöördutakse teema juurde tagasi.

Projektijuht Karri Urban tutvustas EJSi IT arendusi. Teema oli päevakorras tulenevalt eelmise koosoleku otsusest. 20. märtsil toimus halduslepingute partnerite koolitus, kus anti põhjalik ülevaade EJSi IT arendustest ning kus oli ka partneritel võimalus omapoolseid soovitusi jagada. Juhatuse liige Jaak Volmer tutvustas ka Tartus toimivat IT lahendust ja tegi ettepaneku käsitleda teemat põhjalikumalt volikogus.

Arutati ka hundi kui võimaliku rahvuslooma kandidaati. Viimasel ajal on hunditeema negatiivselt päevakorras olnud ning jahimeeste mitteusalduse tõttu suhtuti teemasse ettevaatlikult. Arvati, et juhatus ei saa seda küsimust otsustada ilma liikmete aruteluta. 

Järgmine teema oli EJSi isikuandmete töötlemise korra kinnitamine. Maikuus hakkab kehtima regulatsioon, mille alusel peab EJSil olema vastu võetud isikuandmete töötlemise kord. Juhatus kinnitas selle korra.

Järgmise punktina tuli arutlusele kirja saatmine Poola presidendile Andrzej Dudalile. Jahimeeste Euroopa katusorganisatsiooni FACE Baltimaade asepresident Linda Dombrovska pöördus kõigi Balti riikide jahinduse katusorganisatsioonide poole palvega koostada kiri Poola jahiseltsi ja jahimeeste toetuseks seoses viimaste muudatustega jahiseaduses. Poolas tahetakse mh keelata alla 18. aastastele jahil osalemine. EJS toetab Poola jahimehi ja saadab vastava toetuskirja Poola presidendile.

Järgmine juhatuse koosolek toimub 24. mail Tallinnas.