Keskkonnainspektsiooni seisukoht helisummuti kasutamise kohta

Keskkonnainspektsiooni seisukoht helisummuti kasutamise kohta

2684
Foto: EJS

Jahimehed on korduvalt küsinud Keskkonnainspektsioonilt helisummuti kasutamise kohta jahipidamisel.

Relvaseaduse § 201 lg 3 järgi on helisummuti tulirelvaga tulistamisel tekkiva heli summutamiseks ettenähtud seade, mida on tulirelvale lubatud kinnitada ja kasutada jahipidamisel või lasketiirus või laskepaigas. Helisummuti omandamise õiguse annab relvaluba.

Seega peab Keskkonnainspektsiooni teatel kodus relvakapis ning jahile minnes ja jahilt tulles olema helisummuti jahirelva küljest eemaldatud. Kui jahimees peab individuaaljahti, mille kestel vahetab laskekohti (nt sokujahil rohumaid), peab jahimees transportima laadimata jahirelva püssikotis ning helisummuti olema jahirelva küljest eemaldatud, kuna laskekohtade vahetamise ajaks jahipidamine lõppeb. Kui jahimehed peavad ühisjahti, avatakse jahipidamine jahinimekirjaga ning jahipidamine kestab terve päeva koos laskekohtade vahetamisega ning jahimees ei pea jahirelva asetama laskekohtade vahetamiseks püssikotti. Ühisjahis jahipidamine päeva kestel ei katke ning seega ei pea helisummutit relva küljest laskekohtade vahetamisel eemaldama.

Relvaseadust menetleb Politsei- ja Piirivalveamet (PPA). Kui Keskkonnainspektsioon avastab relvaseaduse § 201 lg 3 rikkumise, tuleks olukord inspektorite poolt fikseerida ning edastada menetluse alustamise otsustamiseks PPA-le.